05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان شناخت واكنش مصرف كنندگان و سطح درگيري آنها در هشتك هاي تبليغاتي : رويكردي مبتني بر خوشه بندي بازار با استفاده از نقشه هاي خودسازمان ده
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
هشتگ سطح درگیری واکنش نسبت به تبلیغات هشتک بخش بندی بازار نقشه های خودسازمانده
مجله مطالعات رفتار مصرف کننده
شناسه DOI https://dx.doi.org/10.34785/j018.2022.668
پژوهشگران منیژه بحرینی زاد (نفر اول) ، سپیده اسلمی (نفر دوم)

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی بخش های مختلف مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی، سطح درگیری و واکنش نسبت به تبلیغات از طریق هشتگ، است. روش‏شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت در دسته ی پژوهش های آمیخته قرار می گیرد و ترکیبی از آزمایش و پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش را کاربران ایرانی و بین المللی شبکه های اجتماعی تشکیل می دهند. داده های واکنش نسبت به تبلیغات از طریق بررسی لایک و کامنت های کاربران در شبکه های اجتماعی و کدگذاری آنها و داد های سطح درگیری در تبلیغات از طریق هشتک با پرسشنامه به دو شیوه حضوری و آنلاین در میان 545 نفر از کاربران جمع آوری شده است. به منظور بخش بندی کاربران شبکه های اجتماعی و توصیف ویژگی های آنها از رویکرد نقشه های خودسازمانده استفاده شده است. یافته‏ها: بر اساس یافته های این پژوهش مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی، سطح درگیری و واکنش نسبت به تبلیغات از طریق هشتگ در سه بخش مصرف کنندگان غیر درگیر نسبتا منطقی، مصرف کنندگان درگیر منطقی و مصرف کنندگان نسبتا درگیر احساسی، بخش بندی شدند.