05 اردیبهشت 1403
سيدناصر جابري

سیدناصر جابری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 07733444574
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان شطح و شيو بيان آن در مثنوي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله شعر پژوهی
شناسه DOI
پژوهشگران سیدناصر جابری (نفر اول) ، علی اصغر قهرمانی مقبل (نفر دوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!