08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر شکل گیری تصویر برند سبز در اذهان مصرفکنندگان صنعت خودرو سازی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تداعی برند سبز، رضایت سبز، تصویر برند سبز، صنعت خودروسازی
پژوهشگران سید یعقوب حسینی (نفر اول) ، مجید اسماعیل پور (نفر دوم) ، رقیه ابراهیمی (نفر سوم)

چکیده

در این مطالعه سعی شده است، با مرور پژوهشها و بررسیهای پژوهشگران و نظریه پردازان عوامل موثر بر برقراری تصویر برند سبز در اذهان مصرف کنندگان را مورد کاوش قرار دهد. عوامل شناسایی شده بر حسب مرور مطالعات گذشته و با تاکید بر بخشی از مدل دانش برند دانشمند و نظریه پرداز مدیریت، کوین کلر آورده شده اند.هدف از انجام این مطالعه این است که، برپایه آنچه پژوهشگران در گذشته انجام داده اند و مطالعه پژوهشهای حاضر مدلی جامع از عوامل موثر بر تصویر برند سبز در اذهان مشتریان ارائه شود. این مدل مجموعه ای از عوامل مربوط به فرد، شرکت سازنده و محصول را که بر شکل گیری تصویر برند سبز در اذهان مشتریان تاثیرگذار هستند را نمایش میدهد. از جمله این عوامل میتوان به ویژگیهای محصول، تداعی ها، مزایا، نگرشها، اعتماد و رضایت سبز اشاره کرد. مدیران و بازاریابدان شرکت های خودروساز با شناسایی و بکارگیری این عوامل قادر به کسب مزیت رقابتی در بازار خودرو خواهند بود.