08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
شایستگی های مدیران جهانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Organizational performance, knowledge, skills, cultural intelligence
پژوهشگران فرزانه اشعری (دانشجو) ، عبدالمجید مصلح (استاد راهنما) ، سید یعقوب حسینی (استاد مشاور)

چکیده

امروزه تمرکز کسب و کار از محیط های ملی به فراملی انتقال یافته است و مدیران در مقیاس های جهانی ارزیابی و گزینش می شوند. به منظور موفقیت مدیران و رهبران جهانی باید الزامات و شایستگی های مورد نیاز آنها را با مطالعاتی جدی و مدلهای جامع، شناسایی نمود، چرا که این شایستگی ها بر بسیاری از ابعاد سازمانی آنان تاثیر گذار می باشند و تقویت آنها ممکن است به اثربخشی سازمان و بهبود عملکرد سازمانی آنان بیانجامد. این شایستگی ها شامل دانش، هوش فرهنگی، مهارت و ویژگی های شخصیتی و ... می باشند.