08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی ـ در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Intellectual capital, human capital, structural capital, relational capital and performance evaluation
پژوهشگران پروانه بهرامی (دانشجو) ، سید عباس موسوی (استاد راهنما) ، سید یعقوب حسینی (استاد مشاور) ، عبدالمجید مصلح (استاد مشاور)

چکیده

Development of information technologies and communication networks deployment share knowledge and information at the global level Has increased greatly. In this regard, one of the most important corporate resources, intellectual capital. Nowadays Intellectual capital is becoming an important source of economic growth. Therefore, Managers are required to measure intellectual capital as an important measure to increase the performance of business enterprise are.