08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان ادراك كاركنان از عدالت درون و برون سازماني و تاثير آن بر سرمايه فكري
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش های مدیریت منابع انسانی
شناسه DOI
پژوهشگران سید یعقوب حسینی (نفر اول) ، سمیرا کریمی (نفر دوم) ، پروانه بهرامی (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!