08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین و ارائه الگویی برای بهبود آموزش تفکر سیستمی بر پایه بازی وارسازی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تفکر، تفکر سیستمی، بازی، بازی وارسازی، آموزش
پژوهشگران سید یعقوب حسینی (نفر اول) ، معصومه تابناک (نفر دوم)

چکیده

جهان امروز به دلیل ماهیت متغیر خود متشکل از سیستمهای گوناگونی است که در تار و پود زندگی انسانها نهفته است، این سیستمها خود دارای پیچیدگیها و ارتباطات تو در تو هستند و برای درک این پیچیدگیها و ارتباطات، نوعی نگرش و تفکر متفاوت پیرامون پدیدههایی که از این سیستمها به وجود میآیند الزامی است. تفکر سیستمی یک مهارت شناختی مهم در افراد است که به دلیل نقشی که در زندگی روزمره و کاری افراد و نیز در تصمیمگیریهای حال و آینده آنها دارد، دارای اهمیت است؛ به همین دلیل امروزه آموزش آن در مراتب گوناگون تحصیلی و آموزشی و نیز در میان کارکنان سازمانها و مدیران و رهبران به خصوص به دلیل نقش موثر آن بر آینده، رواج پیدا کرده است. همواره پژوهشگران از روشهای گوناگونی برای آموزش تفکر سیستمی بهره برده اند. بازی وارسازی روشی است که در سالهای گذشته کاربرد زیادی در زمینه های گوناگون آموزشی داشته است و به دلیل نقش موثر آن بر انگیزش و یادگیری؛ بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر همواره لزوم وجود یک الگوی یکپارچه برای آموزش تفکر سیستمی احساس می شد تا بتوان از آن در سطح آموزش خرد و کلان بهره برد. لذا در این پژوهش، پژوهشگران به دنبال ارائه الگویی نوین بر مبنای بازی وارسازی برای آموزش مهارت تفکر سیستمی هستند