خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری هدایت ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری هدایت ناوبری کنترل و هوشمند سازی شناور

(-)

تاریخ تصویب : 27-03-1398

دبیر هسته پژوهش و فناوری : ولی اله غفاری

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


طراحي، ساخت و شبيه سازي سيستم هدايت، كنترل شناور ها و هوشمند سازي آن

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


1. مدلسازي و شبيه سازي ديناميكي شناور در محيط نرم افزار 2. طراحي سيستم كنترل شناور در محيط نرم افزار شبيه ساز 3. انتخاب قطعات الكترونيكي مورد نياز جهت پياده سازي كنترلر 4. پياده سازي فيزيكي سيستم كنترل بر روي شناور 5. انتخاب سنسور هاي ناوبري مورد نياز با انجام شبيه سازي در محيط نرم افزار 6. طراحي سيستم هدايت شناور و شبيه سازي آن 7. پياده سازي سيستم هدايت شناور 8. هوشمند سازي سيستم كنترل شناور

نام:  ولي اله غفاري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه خليج فارس
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  سجاد حاجي زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي دريا
نام:  عباس دشتي منش
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!