آیین‌نامه‌های پژوهشی

خانه /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

لیست نشریات JCR

 عنواندریافت فایل
1 لیست نشریات 2020 JCR به همراه Categories، Quartiles، IF، MIF، AIF  
2 لیست نشریات 2019 JCR به همراه Categories، Quartiles، IF، MIF، AIF  

پارساها

 عنواندریافت فایل
1 اطلاعات تکمیلی فرآیند دفاع از پارسا  
2 الگوی نگارش پارسا (پایان نامه و رساله) به زبان پارسی  
3 الگوی نگارش پارسا (پایان نامه و رساله) به زبان انگلیسی (برای پایان نامه و رساله دکتری دارای همکار بین المللی)  
4 الگوی پیشنهاده پارسا (پایان نامه و رساله) به زبان پارسی  
5 شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان در داخل و خارج کشور  

سایر

 عنواندریافت فایل
1 نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه خلیج فارس  
2 بروشور توانمندی های دانشگاه خلیج فارس  
3 معرفی برخی از محصولات فناورانه دانشگاه خلیج فارس  
4 معرفی واحدهای پژوهش و فناوری حوزه نفت،گاز و پتروشیمی  

فرم ها

 عنواندریافت فایل
1 فرم درخواست هسته پژوهش و فناوری  
2 فرم درخواست گروه پژوهش و فناوری  
3 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-فناورانه  
4 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-دانشگاه پژوهی  
5 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-خلیج فارس پژوهی  
6 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-پسادکتری  
7 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-رساله دکتری  
8 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-مسئله محور  
9 کاربرگ های فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه  
10 کاربرگ درخواست دوره مشاهده گری  
11 International Collaborations Research Proposal Application Form  
12 قالب پوستر نشست های علمی  
13 قالب پوستر طرح های پژوهشی  
14 قرارداد استقرار واحدهای فناوری  
15 استقرار هسته نوآور  

آیین نامه ها

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه ارزشیابی عملکرد پژوهشی و فناوری اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس  
2 آیین نامه پژوهانه دانشگاه خلیج فارس  
3 آیین نامه نظام جامع مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس  
4 آیین نامه ترفیع پایه اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس  
5 آیین نامه طرح های پژوهشی و فناوری دانشگاه خلیج فارس  
6 آیین نامه واحدهای پژوهشی و فناوری دانشگاه خلیج فارس  
7 آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی  
8 دستور العمل استفاده از ماموریت پژوهشی  
9 آیین نامه مالکیت فکری  
10 آیین نامه فرصت مطالعاتی  
11 شیوه نامه اعزام و پذیرش درخواست فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری  
12 شیوه نامه استقرار و اجاره بها  
13 آیین نامه دوره پسا دکترا  
14 آیین نامه طرح های کلان  
15 شیوه نامه نشر کتب علمی دانشگاه خلیج فارس  
16 آیین نامه راه اندازی نشریات علمی دانشگاه خلیج فارس  
17 شیوه نامه دوره مشاهده گری  
18 منشور و موازین اخلاق پژوهشی  
19 مصادیق تخلفات پژوهشی و دستورالعمل نحوه بررسی