مشخصات پژوهش

خانه /تابلو ریکلوز
عنوان تابلو ریکلوز
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده حفاظت از سیستم های قدرت و تجهیزات کوچک و بزرگ آن یکی از هم ترین وظایفی است که باید به بهترین نحو صورت پذیرد تا ثبات، پایداری و فعالیت دائم سیستم تضمین شود. این مسئله به ویژه در سیستم توزیع انرژی الکتریکی که پیچیده ترین بخش در یک سیستم بزرگ قدرت به شمار می آید، از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که از یک سو بیشترین اشتباهات و خطا ها در سیستم توزیع رخ میدهد و از سوی دیگر ارتباط نزدیک آن با مصرف کنندگان، ضرورت عملکرد صحیح و مداوم آن را بیشتتر میکند. تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع بسیار متنوع و گوناگون میباشند. ریکلوزر یکی از این تجهیزات میباشد. عملکرد درست این وسیله حفاظت جریانی، نه تنها به دقت در محل یابی صحیح و بهمینه آن بستگی دارد، بلکه به تنظیم درست این وسیله نیز بسیار وابسطه است، زیرا این تنظیم درست باعث می شود که خطاهای پدید آمده در سیستم توزیع به سرعت و با دقت برطرف شده و کیفیت برق رسانی بهبود یابد.
پژوهشگران رحمن دشتی (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار شرکت نیرو ساحل بوشهر
زمان شروع طرح 1400-01-10
زمان خاتمه طرح 1400-02-08
مدت‌زمان مصوب 1
فایل پوستر _