مشخصات پژوهش

خانه /سند توسعه علم، فناوری و ...
عنوان سند توسعه علم، فناوری و نوآوری استان بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده توسعه علم، فناوری و نوآوری در استان بوشهر بیش از هر زمان دیگری، از جمله نیازها و ضرورت‏های استان بوشهر قرار گرفته است. این امر بدان خاطر است که با توجه به شرایط ملی، منطقه‏ای و بین‏المللی، بیش از هر زمان دیگری وجود یک نظام محلی علم، فناوری و نوآوری می‏تواند پاسخگوی نیازهای و مسائل استان بوشهر باشد. به این منظور، مرکز تحقیقات سیاست‏های علمی کشور با همکاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه خلیج فارس بوشهر اقدام به تدوین سند توسعه علم، فناوری و نوآوری نموده است. سند پیش رو، با توجه به اقتضائات محلی استان بوشهر و در نظر داشتن همه فرصت‏ها و چالش‏های استان بوشهر و شرایط تاریخی و جغرافیایی این استان، تهیه شده و برنامه راهبردی و عملیاتی علم، فناوری و نوآوری استان را با رویکرد تقویت اکوسیستم کارآفرینی و فناوری استان ارائه می‏دهد.
پژوهشگران عبدالمجید مصلح (نفر اول)، رضا جلالی (نفر دوم)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
زمان شروع طرح 1397-11-01
زمان خاتمه طرح 1399-12-08
مدت‌زمان مصوب 24
فایل پوستر _