مشخصات پژوهش

خانه /طراحی مدل سنجش بهره ‏وری در ...
عنوان طراحی مدل سنجش بهره ‏وری در استانداری بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده این تحقیق با هدف طراحی مدل سنجش بهره وری و ارائه راهکارهای بهبود بهره وری در استانداری بوشهر صورت گرفته است. بررسی ادبیات موضوع، تجزیه و تحلیل داده‏های حاصل پرسشنامه و مصاحبه منجر به طراحی مدل سنجش بهره‏وری در استانداری بوشهر شده است که جهت اجرایی نمودن آن در قالب یک دستورالعمل جهت طرح و تصویب در کمیته تحول اداری ارائه شده است. تصویب این دستورالعمل و اجرا نمودن آن موجب می‏شود که سنجش بهره‏وری در استانداری بوشهر اتفاق افتد که می‏تواند خود زمینه حرکت به سمت بهبود بهره‏.ری باشد. نتیجه بررسی نظام آراستگی به عنوان یکی از ارکان اولیه بهبود بهره‏وری نیز منجر به تهیه دستورالعمل دیگری تحت عنوان دستورالعمل نظام آراستگی گردید که تصویب و اجرایی‏سازی آن می‏تواند به شروع حرکت به سمت بهره‏وری کمک کند. همچنین تحلیل مدیریت آب، مدیریت انرژی و مدیریت پسماند در استانداری بوشهر منجر به شناسایی و ارائه اقدامات عملی گردید.
پژوهشگران رضا جلالی (نفر اول)، حجت پارسا (همکار)، احمد قربان پور (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار استانداری بوشهر
زمان شروع طرح 1398-11-01
زمان خاتمه طرح 1399-07-30
مدت‌زمان مصوب 18
فایل پوستر _