مشخصات پژوهش

خانه /طراحی و پیاده سازی سامانه ...
عنوان طراحی و پیاده سازی سامانه کنترل کیفیت بین آزمایشگاهی، مراکز درمانی وابسته به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده در این طرح یک سامانه ارزیابی کنترل کیفیت خارجی بین آزمایشگاهی در سطح آزمایشگاه های وابسته به مرکز تامین اجتماعی استان بوشهر طراحی و پیاده سازی گردید. این سامانه با بهره گیری از روش های ارزیابی خارجی کیفیت و با استفاده از نمونه کنترل تجاری موجود در بازار با شماره سریال و برند مشخص قادر است پس از جمع آوری نتایج این نمونه و پردازش آن در یک بازه زمانی مشخص(هفتگی یا روزانه) خروجی های لازم در بررسی کیفیت عملکرد آزمایشگاهها نظیر عدم صحت، عدم قطعیت، Target score، DI، VIS، BIS و... در مقایسه با سایر آزمایشگاه های سطح استان در اختیار آنها قرار داد. از مزایای راه اندازی این سامانه می توان استفاده از نمونه کنترل تجاری، حذف موارد احتمال آلودگی میکروبی نمونه، تأخیر در ارسال و دریافت نمونه، عدم رعایت صحیح زنجیره سرد و شرایط استاندارد حمل و نقل نمونه حین ارسال و کاهش فاصله زمانی بین دوره های کنترل کیفی خارجی (که به طور معمول سه ماه می باشد) و به دنبال آن دستیابی سریع مراکز به محاسبهBias (عدم صحت) نتایج آزمایشات خود و همچنین سنجش کیفی جایگاه مرکز خود در خصوص نتیجه هر آزمایش در بین سایر مراکز را برشمرد.
پژوهشگران حسین حق بین (نفر اول)، رضا شرف دینی (همکار)، فاطمه قره چاهی (همکار)، علی امرونی (همکار)، فرهاد فرخ سرشت (همکار)، امین ترابی جهرمی (ناظر)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار شرکت کیمیا طب بوشھر
زمان شروع طرح 1399-08-19
زمان خاتمه طرح 1400-02-03
مدت‌زمان مصوب 6
فایل پوستر دانلود