مشخصات پژوهش

خانه /تعیین طول عمر ...
عنوان تعیین طول عمر ترانسفورماتورهای توزیع مورد بهره برداری در شرایط فنی-آزمایشگاهی و ارائه راهکارهای عملی جهت افزایش طول عمر باقیمانده
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده پژوهش‏های متعددی در زمینه محاسبه طول عمر ترانسفورمرهای قدرت صورت گرفته که عمدتاً بر مبنای تحلیل نتایج آزمایشات دوره‏ای روغن و کاغذ و ... می‏باشد زیرا این نوع ترانسفورمرها دارای ظرفیت بالا بوده و با توجه به اهمیت بالایی که در شبکه قدرت دارند، مرتباً مورد آزمایش قرار گرفته و سرویس و نگهداری‏های منظم دوره‏ای در مورد آنها انجام می‏شود. از سوی دیگر، ترانسفورمرهای توزیع دارای ظرفیت کمتری بوده و تعداد آنها در یک شبکه قدرت بسیار زیاد است. با توجه به اهمیت کمتر این نوع ترانسفورمرها و تعداد بالا و پراکندگی فیزیکی مکان نصب آنها، انجام آزمایشات دوره‏ای و سرویس و نگهداری منظم در مورد آنها معمول نمی‏باشد. در این پژوهش، محاسبه طول عمر باقیمانده ترانسفومرهای توزیع استان بوشهر با استفاده از محاسبه تحلیلی درجه پلمیریزاسیون انجام شد. در روند انجام این کار بسیار پیچیده، از روش های یادگیری ماشین برای تخمین جریان بار ترانسفورمر در ساعات مختلف شبانه روز و دما و رطوبت هوا استفاده شد. در آلگوریتم پیشنهادی از داده‏های موجود بارگذاری ترانسفورمر و اطلاعات سازنده برای محاسبه دمای نقطه داغ استفاده شده است. سپس عدم قطعیت این محاسبات ناشی از عدم قطعیت در تعیین پارامترهای اولیه و پارامترهای مؤثر در محاسبات بررسی گردید. در ادامه آلگوریتمی برای تعیین زمان‏های مناسب انجام تصفیه فیزیکی روغن پیشنهاد گردید که هدف آن حداکثر کردن طول عمر باقیمانده و کاهش هزینه‏های سرویس و نگهداری بوده و برای هر ترانسفورمر تحت بهره برداری با ترانسفورمرهای دیگر متفاوت است. مراحل انجام این پروژه تحقیقاتی به صورت زیر است: 1- مطالعه کتابخانه‏ای در خصوص عمر ترانسفورمر 2- مقایسه مشخصات تأثیر گذار بر طول عمر برای انواع ترانسفورمرهای موجود در بازار 3- بررسی طول عمر ترانسفورمرهای موجود در شبکه توزیع استان بوشهر با تحلیل آماری ترانسفورمر سوزی در 10 سال گذشته و همچنین آمارهای مربوط به سال ساخت، ظرفیت نامی ترانسفورمر، محل نصب و بازه زمانی وقوع حادثه و تعیین سهم عوامل مختلف منجر به وقوع عیب به همراه انجام آنالیز های روغن سالم و کارکرده ترانسفورماتور، آنالیز عایق کاغذی و روغنی و... 4- ارائه روشی مناسب شرایط مناطق مختلف استان بوشهر برای محاسبه طول عمر ترانسفورمرها و همچنین طول عمر باقیمانده ترانسفورمر بر پایه مطالعات و آزمایشات شیمیایی بر
پژوهشگران حامد گرگین پور (نفر اول)، محسن عباسی (نفر دوم)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
زمان شروع طرح 1397-10-19
زمان خاتمه طرح 1399-12-29
مدت‌زمان مصوب 12
فایل پوستر دانلود