مشخصات پژوهش

خانه /سیاست‏گذاری در مدیریت بحران ...
عنوان سیاست‏گذاری در مدیریت بحران فراگیری ویروس کرونا در ایران: بکارگیری رویکرد پویایی بر پایه آشوب
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده مدیریت بحران و مبارزه با همه گیری بیماریها یکی از چالشهای دشوار در سده بیست و یکم است. همه گیریهای بیماریهایی مانند ابولا، مرس، و آنفولانزا به روشنی بیانگیر آسیب پذیر بودن جامعه در همه زمینه ها به ویژه اجتماعی، اقتصادی، و بهداشتی است. این پژوهش با هدف کمک به تصمیم گیرندگان در گزینش سیاست اثربخش در هنگام فراگیری ویروس کرونا انجام می گردد. روش شناسی این پژوهش پویایی سیستم و بر اساس مدل SIR است. با استفاده از داده های در دست، مدل پویایی سیستم از میزان و شدت آلوده شدن جامعه ساخته می شود. برای سنجش اعتبار مدل پویایی سیستم، بروندادهای مدل با داده های واقعی در دست، مقایسه و سنجش خواهد شد. با شناسایی عاملهای اثرگذار در آلوده شدن جامعه و نیز در بهبود بیماران، سناریوهایی برای تصمیم گیری (سیاست گذاری) ساخته و با استفاده از پویایی سیستم، شبیه سازی می گردد. با واکاوی بروندادهای شبیه سازی سناریوهای گوناگون، راهکارهای اثربخش برای مدیریت بحران همه گیری ویروس کرونا پیشنهاد خواهد شد. یافته های این پژوهش می تواند برای سازمانهای تصمیم گیرنده همچون نقشه راه باشد.
پژوهشگران خداکرم سلیمی فرد (نفر اول)، سعادتمند سارا (نفر دوم)، محمد قلعه شاخانی (نفر سوم)
نوع طرح درون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار
زمان شروع طرح 1399-05-27
زمان خاتمه طرح 1399-12-20
مدت‌زمان مصوب 6
فایل پوستر دانلود