مشخصات پژوهش

خانه /مطالعه نواحی نوآوری منتخب و ...
عنوان مطالعه نواحی نوآوری منتخب و تاثیر آن بر بهبود کسب و کاردانش بینان برای ایجاد نواحی مشابه در بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده نوآوری یکی از واژههایی است که امروزه به کرات در فضای کسب وکار، مدارس، دانشگاهها و حتی محیطهای اجتماعی مختلف شنیده میشود. ماهیت نوآوری، ایجاد تغییر در محصولات یا خدمات و یا روش خلق و عرضه آنها، با هدف پاسخگویی به بازارهای جدید و نیازهای متغیر مشتریان است. انجام صحیح این تغییرات و موفقیت در آن، منوط به مشاهده پیوندها، کشف فرصتها و استفاده مناسب از آنها است. نوآوری ریشه در واژه لاتین «Innovare «داشته و به صورت کلی، به معنای «ایجاد یک چیز جدید» است. «مایکل پورتر»، از صاحبنظران حوزه فناوری، نوآوری و مدیریت، پیرامون ماهیت نوآوری میگوید: «شرکتها با نوآوری به مزیتی رقابتی میرسند که هم فناوریهای جدید و هم روشهای جدید انجام کارها را در بر میگیرد». باید دقت داشت که نوآوری صرفاً درباره محصولات تولیدی نیست بلکه ابعاد مختلفی را شامل می گردد که شامل ؛ 1 (نوآوری در محصول که به معنای ارائه یک محصول یا خدمت جدید از سوی یک کسب وکار است، 2 (نوآوری در فرآیند که بر خلاف نوآوری در محصول، اصلاح و بهبود روشهای تولید و عرضه یک محصول یا خدمت را هدف قرار میدهد (هدف نهایی از نوآوری فرآیند، تقویت بهرهوری است)، 3 (نوآوری در موقعیت که به تغییر در زمینهای که کالا یا خدمت در آن عرضه میشود، اشاره دارد و در نهایت، 4 (نوآوری در پارادایم که تغییر مدل ذهنی و منطق رفتارهای سازمانی را موجب میگردد. 6 یک نوآوری لزوماً در یکی از ابعاد چهارگانه فوق قرار نمیگیرد و به عبارت بهتر، مرزی روشن بین انواع نوآوری وجود نداشته و گاهی این مرزها کمرنگ شده و حتی از بین میروند.
پژوهشگران فرشته بیات شاه پرست (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار استانداری
زمان شروع طرح 1398-12-26
زمان خاتمه طرح 1399-12-26
مدت‌زمان مصوب 12
فایل پوستر دانلود