مشخصات پژوهش

خانه /بررسی اثرات چیدمان آجرهای ...
عنوان بررسی اثرات چیدمان آجرهای محفظه ریفرمر بر دمای دود خروجی و راندمان تشعشعی کوره با استفاده از نرم افزار CFD
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده بخش ریفرمر با داده های عملیاتی مورد شبیه سازی قرار گرفت و تاثیر تغییر چیدمان آجرها بر دمای دود بررسی شد. چیدمان آجرها در بخش خروجی ریفرمر جهت خروج دود تعبیه شده است و باید به گونه ای باشد که به مکش دود به داخل تونل کمک کند. چیدمان کنونی این خصوصیت را به خوبی دارد و جریان دود در تونل به خوبی صورت میگیرد. با تغییر چیدمان آجرها می توان به کاهش دمای دود کمک کرد اما حل این مشکل با این راهکار، مشکلات مهمتر دیگری را ایجاد خواهد کرد. با تغییر چیدمان آجرها توزیع گاز در محفظه تابش تغییر خواهد کرد و موجب توزیع غیریکنواخت گاز شود و قسمتهایی از محفظه، دما کاهش چشمگیری خواهد داشت و این کاهش دما بر فرایند ریفرمینگ داخل لوله تاثیر منفی میگذارد. علاوه بر آن توزیع نامناسب گاز موجب انحراف شعله به سمت لوله ها و ایجاد نقاط داغ روی لوله ها میشود. بنابراین بهتر است به جای تغییر چیدمان و حل موقت آن، به بررسی دلیل اصلی افزایش دمای دود و ارائه راهکار جهت حل آن پرداخت. یکی از مهمترین پارامترها در محفظه تابش ریفرمر بحث احتراق و انرژی تابشی حاصل از احتراق است، زیرا در این بخش ریفرمر افزایش دمای لوله ها بیشتر به دلیل انتقال انرژی تابشی است. در این گزارش شبیه سازی محفظه تابش با داده های عملیاتی در فصل اول بررسی میشود. در فصل دوم به بررسی چگونگی تاثیر تغییر چیدمان آجرها بر دمای دود پرداخته میشود. در فصل سوم به بررسی عوامل موثر بر افزایش دمای دود خواهیم پرداخت.
پژوهشگران آزاده میروکیلی (نفر اول)، حمودی سعیده (نفر دوم)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار پتروشیمی زاگرس
زمان شروع طرح 1398-10-01
زمان خاتمه طرح 1400-04-01
مدت‌زمان مصوب 14
فایل پوستر دانلود