مشخصات پژوهش

خانه /مطالعات ارزیابی اثرات محیط ...
عنوان مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماندهای شهری اهرم
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده هدف از انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی، اطمینان یافتن از تطبیق سیاست ها و اهداف تعیین شده در برنامه ها و فعالیتهای این طرح با ضوابط، معیارها، قوانین و مقررات محیط زیستی کشور می باشد. بدین ترتیب بررسی خسارات و آسیب های احتمالی بر محیط، شناسایی فشارهای وارد بر منابع طبیعی و در کنار آن پیش بینی روشهای تقلیل اثرات نامطلوب و ارائه برنامه مدیریتی صحیح برای کنترل و پایش محیط چارچوب ارزیابی اثرات محیط زیستی را تشکیل می دهد. در ادامه خلاصهای از نتایج به دست آمده از فصول نه گانه این مطالعات ارائه می شود.
پژوهشگران اسماعیل عباسی (نفر اول)، هانا اعتمادی (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار شهرداری اهرم
زمان شروع طرح 1400-01-21
زمان خاتمه طرح 1400-02-21
مدت‌زمان مصوب 1
فایل پوستر دانلود