مشخصات پژوهش

خانه /بررسی روند شکل گیری آموزش و ...
عنوان بررسی روند شکل گیری آموزش و پرورش و تأثیر آن بر توسعه نظام آموزش با تأکید بر ساختارها و فرایندها در استان بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده نظام آموزشی کشور ما نظامی متمرکز است و معمولا سیاستها، برنامه ها و حتی محتوای آموزشی از مرکز تهیه میشوند و تاریخ و فرهنگ و تفاوتهای بومی مناطق و استانها چندان مورد توجه تصمیم گیران و تصمیم سازان نظام آموزشی قرار نمی گیرد. در حالی که اگر به تاریخچه و روند تحولات نظام آموزشی و به خصوص آموزش و پرورش مناطق و استانهای مختلف کشور نیم نگاهی داشته باشیم، مشخص می شود که نظام آموزشی و آموزش و پرورش هر کدام از این مناطق و استانها، احتمالا در بسترهای مختلفی جریان پیدا کرده اند که روند شکل گیری آنها ممکن است استقلال نسبی از دیگر مناطق داشته باشد. این تفاوتها را می توان در زمینه های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و بومشناختی هر یک از مناطق و استانهای کشور جستجو کرد.
پژوهشگران لیلا رضایی (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار آموزش و پرورش استان بوشهر
زمان شروع طرح 1398-12-28
زمان خاتمه طرح 1399-08-28
مدت‌زمان مصوب 8
فایل پوستر دانلود