مشخصات پژوهش

خانه /پژوهش در خصوص ارائه خدمات ...
عنوان پژوهش در خصوص ارائه خدمات امنیتی در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده فعالیت های عمده انجام شده در این طرح عبارتند از: 1- پایش و تحلیل آسیب پذیری های خاص موسسات اعتباری (بانک های) کشور 2- پایش و تحلیل آسیب پذیری های شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک کشور 3- ارزیابی و تحلیل سایر تهدیدات نظام بانکی و پرداخت کشور 4- ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری های مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
پژوهشگران مهدی آزادی مطلق (نفر اول)، رضا شرف دینی (همکار)، غلامرضا احمدی (همکار)، مهدی باقری قلعه نوئی (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف ( وابسته به بانک مرکزی ج.ا.ا)
زمان شروع طرح 1399-04-01
زمان خاتمه طرح 1400-04-01
مدت‌زمان مصوب 12
فایل پوستر دانلود