افشین منتخب

خانه /افشین منتخب
نام و نام خانوادگی افشین منتخب
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
PHYSICAL REVIEW E 100 (2019) 022303
2
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 19 (2014) 2414
3
EPL 99 (2012) 58002