سعیده دهقان نژاد

خانه /سعیده دهقان نژاد
نام و نام خانوادگی سعیده دهقان نژاد
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران - 27 آذر 1393
2 دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک - 01 مهر 1393