خاطره امیری

خانه /خاطره امیری
نام و نام خانوادگی خاطره امیری
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 سومین همایش بین المللی ملی نفت گاز و پتروشیمی - 23 آذر 1394