دهقانی نصراله

خانه /دهقانی نصراله
نام و نام خانوادگی دهقانی نصراله
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات 219 ) فیزیک - هسته ای روزانه کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک علوم پایه
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!