سکینه جعفری

خانه /سکینه جعفری
نام و نام خانوادگی سکینه جعفری
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات 219 ) فیزیک - هسته ای روزانه کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک علوم پایه
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!