زندوی فروغ

خانه /زندوی فروغ
نام و نام خانوادگی زندوی فروغ
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات 319 ) مدیریت صنعتی روزانه کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی ادبیات و علوم انسانی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!