عبدی پویان

خانه /عبدی پویان
نام و نام خانوادگی عبدی پویان
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات 130 ) مهندسی معماری کشتی - هیدرومکانیک کشتی روزانه کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی دریا فنی و مهندسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم و فناوری دریا دوره 8، شماره 29، بهار 1396 (1400) 34-46