هاشمی سیده زهرا

خانه /هاشمی سیده زهرا
نام و نام خانوادگی هاشمی سیده زهرا
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیک - فیزیک ماده چگال 96 - روزانه
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!