18 مرداد 1401
ابوالفضل دهقان منفرد

ابوالفضل دهقان منفرد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی نفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی نفت
تلفن: 07731222600
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی نفت ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: بررسی تئوری و تجربی برهمکنش بین نانوذرات و محیط متخلخل کربناته
 • فوق لیسانس مهندسی نفت ، دانشگاه صنعت نفت ، ایران (1386 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: کاربرد روش های تطابق تاریخچه خودکار در شبیه سازی مخازن
 • لیسانس مهندسی نفت ، دانشگاه صنعت نفت ، ایران (1382 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: پیش بینی رفتار یک مخزن با استفاده از منحنی های IPR و افت دبی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • روش های ازدیاد برداشت از مخازن
 • مشخصه سازی و مدلسازی خواص سنگ و سیال مخازن (آزمایشگاهی و مدلسازی)
 • توسعه و پژوهش در شبیه سازی مخازن نفت
 • کاربرد های فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت
 • مطالعه پدیده های سطحی/بین سطحی در مهندسی نفت
 • بهینه سازی و تطابق تاریخچه خودکار در شبیه سازی مخازن
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Mohammad Azadi Tabar, Yousef Shafiei, Mohammad Shayesteh, Abolfazl Dehghan Monfarad, Mohammad Hossein Ghazanfari (2020) Wettability alteration of calcite rock from gas- repellent to gas-wet using a fluorinated nanofluid: A surface analysis study Journal of Natural Gas Science and Engineering: 83; 103613-...
2
Mohammad Azadi Tabar, Mohammad Hossein Ghazanfari, Abolfazl Dehghan Monfarad (2019) On the size-dependent behavior of drop contact angle in wettability alteration of reservoir rocks to preferentially gas wetting using nanofluid JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING: 178; 1143،1154
3
Abolfazl Dehghan Monfarad, Mohammad Hossein Ghazanfari (2019) Wettability Alteration of Oil-Wet Carbonate Porous Media Using Silica Nanoparticles: Electrokinetic Characterization INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH: 58; 18601-18612
4
Mohammad Azadi Tabar, Mohammad Hossein Ghazanfari, Abolfazl Dehghan Monfarad (2019) Compare numerical modeling and improved understanding of dynamic sessile drop contact angle analysis in Liquid-Solid-Gas system JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING: 184; ،
5
Armin Bazyari, Bahram Soulgani, Mohammad Jamialahmadi, Abolfazl Dehghan Monfarad, Abbas Zeinijahromi (2018) Performance of Smart Water in Clay-Rich Sandstones: Experimental and Theoretical Analysis ENERGY & FUELS: 32; 10354،10366
6
Abolfazl Dehghan Monfarad, Mohammad Hossein Ghazanfari, Mohammad Kazemeini, Mohammad Jamialahmadi, Abbas Helalizadeh (2018) Wettability Alteration Modeling for Oil-Wet Calcite/Silica Nanoparticle System Using Surface Forces Analysis: Contribution of DLVO versus Non-DLVO Interactions INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH: 57; 14482،14492
7
Hadi Parvizi, Sina Rezaei-Gomari, Farhad Nabhani, Abolfazl Dehghan Monfarad (2018) Modeling the Risk of Commercial Failure for Hydraulic Fracturing Projects Due to Reservoir Heterogeneity Energies: 11(1); 218،232
8
Abolfazl Dehghan Monfarad, Mohammad Hossein Ghazanfari, Mohammad Jamialahmadi, Abbas Helalizadeh (2016) Potential Application of Silica Nanoparticles for Wettability Alteration of OilWet Calcite: A Mechanistic Study ENERGY: 30; 3947،3961
9
Abolfazl Dehghan Monfarad, Mohammad Hossein Ghazanfari, Mohammad Jamialahmadi, Abbas Helalizadeh (2015) Adsorption of silica nanoparticles onto calcite: Equilibrium, kinetic, thermodynamic and DLVO analysis CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL: 281; 334-344
10
Abolfazl Dehghan Monfarad, Abbas Helalizadeh, Hadi Parvizi, Karim Zobeidi (2014) A Global Optimization Technique Using Gradient Information for History Matching Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects: 36; 1428،1414
11
Abolfazl Dehghan Monfarad, Abbas Helalizadeh, Hadi Parvizi (2012) Automatic History Matching Using the Integration of Response Surface Modeling with a Genetic Algorithm PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: 30; 374،360
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
پویا آقایی شبانکاره، رضا آذین، روح اله فاتحی، ابوالفضل دهقان منفرد (1398) بررسی تأثیر تزریق گاز بعنوان روش تثبیت فشار در مخازن نفت سبک شکافدار
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!