28 شهریور 1400
علي غيوري مقدم

علی غیوری مقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه حسابداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / حسابداری
تلفن: 09173299311
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

علایق پژوهشی

  • بازار سرمایه و سرمایه گذاری
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
3
شکراله خواجوی، علی غیوری مقدم، زعیمه نعمت الهی (1398) منابع رشد بهره وری، عوامل مؤثر و رقابت در بازار جذب سپرده بانک های تجاری ایران مطالعات مدیریت راهبردی: 39; 19-43
4
علی غیوری مقدم، حمیدرضا حاجب (1394) بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر کارایی سود به عنوان معیار عملکرد مالی واحد تجاری مدیریت دارایی و تامین مالی: ; ،
5
محمد بنافی، علی غیوری مقدم، محمدمهدی دانا (1394) بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینه های نمایندگی مطالعات تجربی حسابداری مالی: ; 115134
6
علی غیوری مقدم، صفدر علی پور، زعیمه نعمت الهی، ایرج اصغری (1394) تعیین کارایی هزینه و سود بانک ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن پژوهش های تجربی حسابداری: ; 1،25
7
رحیم قاسمیه، علی غیوری مقدم، حمیدرضا حاجب (1393) بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد واحد تجاری پیشرفت های حسابداری: ; ،
8
حمیدرضا حاجب، علی غیوری مقدم، محمد جواد غفاری (1393) بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر ساختار سرمایه در صنعت مواد و محصولات دارویی حسابداری سلامت: ; ،
9
10
علی غیوری مقدم، داریوش محمدی زنجیرانی، زعیمه نعمت الهی (1391) بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی به عنوان معیار عملکرد واحد تجاری پژوهش های حسابداری مالی: 13; 87-104
11
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!