18 آذر 1400
امير رستمي

امیر رستمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی پلیمر
تلفن: 07731222636
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر حضور همزمان نانوذرات کربنی بر خواص رئولوژیکی، مکانیکی و الکتریکی ترموپلاستیک پلی یورتان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
ترموپلاستیک پلی یورتان، نانوذرات کربنی عامل دار شده، ریزساختار، خواص مکانیکی
پژوهشگران امیر رستمی (نفر اول)

چکیده

در این کار تحقیقاتی نانوکامپوزیت های تک ذره ای و سامانه های هیبریدی ترموپلاستیک پلی یورتان (TPU) محتوی نانولوله های کربنی عامل دار شده (fCNTs) و گرافن عامل دار شده (fGnPs) در ترکیب درصد کلی 3 درصد به روش محلولی تهیه شدند. رفتار شبه جامد در نمودار مدول ذخیره ای و افزایش ناگهانی در ویسکوزیته کمپلکس، پراکنش و توزیع خوب نانوذرات را نشان داد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نیز یک پراکنش خوب از نانوذرات را در ماتریس TPU نشان داد. پیشنهاد شد که در سامانه های هیبریدی، fGnPs ورقه ورقه ای شده مانع از تشکیل مجدد تجمع fCNTs می شود. نانوکامپوزیت محتوی 3 درصد از fCNTs یک افزایش چشمگیر 3/32 و 3/90 درصد و نانوکامپوزیت محتوی 3 درصد از fGnPs افزایش 3/21 و 9/58 درصد به ترتیب در استحکام و مدول کششی ارائه دادند. حضور همزمان نانوذرات کربنی عامل دار شده در سامانه های هیبریدی انحراف مثبت از قانون مخلوط ها در خواص مکانیکی را نتیجه داد. سامانه های هیبریدی یک انحراف مثبت از قانون مخلوط ها در خاصیت حفاظت تداخل امواج الکترومغناطیسی (EMI SE) نشان دادند که برای نسبت fGnPs به fCNTs برابر با 1 به 3 چشمگیرتر بود. این افزایش به تشکیل شبکه های الکتریکی موثر در سامانه های هیبریدی نسبت داده شد.