17 مرداد 1401
امير رستمي

امیر رستمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی پلیمر
تلفن: 07731222636
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی پلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: اثر نانوذرات غیرمتقارن بر ریزساختار و بلورینگی پلی لاکتیک اسید در میدان جریان برشی
 • فوق لیسانس مهندسی پلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1388 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه: مطالعه نظری و تجربی تاثیر نانولوله های کربنی بر روی ریز ساختار آلیاژ های سه تایی با تاکید بر مورفولوژی هسته-پوسته
 • لیسانس مهندسی پلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1388 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: مطالعه و بررسی پلیمرهای هوشمند و کاربرد آنها در ساخت غشاء
 • لیسانس مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1384 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: مطالعه و بررسی بیوفیلترها و کاربرد آنها در تصفیه آلاینده های گازی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Amir Rostami, Mehdi Vahdati, Mohsen Nowrouzi, Mohammadreza Karimpour, Amir Babaei (2022) Morphology and Physico-mechanical Properties of PMMA/PS/PP Ternary Polymer Blend and its Nanocomposites with Organoclay: The Effect of Nature of Organoclay and Method of Preparation POLYMERS & POLYMER COMPOSITES: 30; 1-10
2
Mohsen Shahrousvand, Mohsen Hajikhani, Leila Nazari, Amitis Aghelinejad, Mohammad Shahrousvand, Amir Rostami, Mohammad Irani (2022) Preparation of colloidal nanoparticles PVA-PHEMA from hydrolysis of copolymers of PVAc-PHEMA as anticancer drug carriers NANOTECHNOLOGY: 33; 275603
3
Malihe Ghazalian, Shahnoosh Afshar, Amir Rostami, Shiva Rashedi, Seyed Hajir Bahrami (2022) Fabrication and Characterization of Chitosan-Polycaprolactone Core-Shell Nanofibers Containing Tetracycline Hydrochloride COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS: 636; 128163
4
5
Ali Tajdari, Amir Babaei, Alireza Goudarzi, Razie Partovi, Amir Rostami (2021) Hybridization as an efficient strategy for enhancing the performance of polymer nanocomposites POLYMER COMPOSITES: Early View; 1-15
6
Arman Farzaneh, Amir Rostami, Hossein Nazockdast (2021) Thermoplastic Polyurethane/ Multi-Walled Carbon Nanotubes Nanocomposite: Effect of Nanoparticle Content, Shear and Thermal Processing POLYMER COMPOSITES: Early View; 1-10
7
8
9
Shiva Rashedi, Shahnoosh Afshar, Amir Rostami, Malihe Ghazalian, Hossein Nazockdast (2020) Co-electrospun poly(lactic acid)/gelatin nanofibrous scaffold prepared by a new solvent system: morphological, mechanical and in vitro degradability properties International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials: 70; 545-553
10
11
Amir Rostami, , , Mohsen Nowrouzi (2019) Evolution of Microstructure and Physical Properties of PMMA/ MWCNTs Nanocomposites upon the Addition of Organoclay Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: ; 28،38
12
13
Amir Rostami, Mehdi Vahdati, Hossein Nazockdast (2018) Unraveling the Localization Behavior of MWCNTs in Binary Polymer Blends Using Thermodynamics and Viscoelastic Approaches POLYMER COMPOSITES: ; 2356،2367
14
, , Amir Rostami, Hossein Nazockdast (2017) Role of nanosilica localization on morphology development of HDPE/PS/PMMA immiscible ternary blends Express Polymer Letters: ; 362،373
15
16
Amir Rostami, Hossein Nazockdast, , (2016) Role of Multiwalled Carbon Nanotubes Localization on Morphology Development of PMMA/PS/PP Ternary Blends ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY: ; 1،10
17
18
مقالات در همایش ها
1
Amir Rostami, Mehdi Vahdati (2020) Ternary Blend Nanocomposites with Two Types of Organoclays: A Study on Morphological Properties 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
2
Mohammad Ali Ghanavatian, Amir Rostami, Vida Rahimi (2020) Role of Carbon Nanotubes on the Rheological and Thermal Properties of Polyethylene/Carbon Fiber Composites 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
3
Shahnoosh Afshar, Shiva Rashedi, Amir Rostami, Hossein Nazockdast, Malihe Ghazalian (2020) Fabrication and characterization of co-electrospun polycaprolactone/chitosan nanofibrous mats 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
4
امیر رستمی (1398) بررسی اثر جرم مولکولی بر بلورینگی القایی از جریان پلی لاکتیک اسید توسط ابزار رئولوژیکی پنجمین کنفرانس ملی پلیمر ایران، ایران¡ اصفهان
5
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
احمد آذری، امیر رستمی، حسین رهیده، انصارپور میثم (1400) بررسی نفوذ گاز متان از لوله های کامپوزیتی خطوط تغذیه گاز شهری دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!