14 آذر 1401
امير رستمي

امیر رستمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی پلیمر
تلفن: 07731222636
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان مدل امولسيوني اصلاح شده جديد براي آميخته هاي پليمري دوتايي امتزاج ناپذير داراي نانوذرات توزيع شده در قطره ها
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ندارد
مجله علوم و تکنولوژی پلیمر
شناسه DOI 10.22063/JIPST.2021.1795
پژوهشگران پارسا داداشی (نفر اول) ، امیر بابایی (نفر دوم) ، امیر رستمی (نفر سوم)

چکیده

مدل امولسیونی Palierne معمولا برای بررسی ارتباط رئولوژی-شکل شناسی آمیخته های پلیمری امتزاج ناپذیر با شکل شناسی قطره-ماتریس استفاده می شود. مدل Palierne رفتار گرانروکشسان خطی را برای امولسیون ها و تعلیق ها فقط زمانی که کسر حجمی فاز پراکنده زیاد نباشد، به خوبی پیش بینی می کند. از منظر نانوکامپوزیت ها، مدل Palierne به دلیل برهمکنش های میان نانوذرات قابلیت پیش بینی نتایج تجربی را ندارد. بنابراین، پژوهشگران مدل امولسیونی Palierne را با درنظرگرفتن اثرهای مقدار تقویت برش و مقدار تقویت تنش اصلاح کردند. با وجود این، مدل های Palierne اصلاح شده نتوانستند مدول مختلط آمیخته های پلیمری دوتایی دارای نانوذرات را به دلیل پیچیدگی این نوع سامانه ها پیش بینی کنند.