02 آبان 1400

بهمن نیرومند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09173717862
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
راهنمای علمی و معتبر سازی PLAXIS 8
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران بهمن نیرومند (نفر اول) ، حامد نیرومند (نفر دوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!