29 مرداد 1401
غلامرضا بادزهره

غلامرضا بادزهره

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم شیلاتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیلات
تلفن: 07733454008
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
وحید مرشدی، افسانه اسماعیلی، شیرین حامدی، ابراهیم ستوده، غلامرضا بادزهره، اسما احمدی، رضوان تمدنی (1400) مقایسه استفاده از لاکتوفرین بهصورت مخلوط با غذا و اسپری بر پاسخهای فیزیولوژیک ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) محیط زیست جانوری: 13; 239-246
2
, gholamreza Badzohreh, Reza Davoodi, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Farzad Salehi (2021) Effects of dietary butyric acid glycerides on growth performance, haemato-immunological and antioxidant status of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) fingerlings AQUACULTURE RESEARCH: 53; 1-9
3
غلامرضا بادزهره، شیرین زارعی، رضا داوودی، محمود نفیسی بهابادی، فرزاد صالحی، وحید مرشدی، ابراهیم ستوده (1399) تأثیر سطوح مختلف اسید بوتیریک در جیره غذای ی بر برخ ی عملکرد رشد، ایمن ی و فعالی ت آنزیمهای گوار شی ماهی شانک زرد باله ( Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782 ) تغذیه آبزیان: 5; 55-67
4
5
6
غلامرضا بادزهره، مهدی سلطانی، غلامرضا شاه حسینی ، محمود نفیسی بهابادی (1391) تاثیر بتاگلوکان بر رشد، بقا و کارایی واکسن ضد استرپتوکوکوس در ماهی قزل آلا Iranian Journal of Veterinary Medicine: ; 11،17
7
قباد اذری تاکامی ، عبدالحمید یزدانی جهرمی ، غلامرضا بادزهره (1379) تعیین مناسب ترین درصد پروتئین در جیره غذایی میگوی ببری سبز جوان Penaeus semisulcatus با تاکید بر بالانس اسیدهای آمینه ضروری پژوهش های آبخیزداری: ; 124128
مقالات در همایش ها
1
غلامرضا بادزهره (1399) نقش رویکردهایی نوین مدیریت و فناوری در توسعه پایدار صنعت شیلات ایران نخستین همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
2
غلامرضا بادزهره (1399) مروری برراهبردهای نوین افزایش توان رقابتی صنعت شیلات نخستین همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
3
غلامرضا بادزهره (1398) تاثیر بتا گلوکان بر رشد و شاخصهای ایمنی ماهی قزلآلای رنگین کمان هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
4
غلامرضا بادزهره (1398) تاثیر مکمل غذایی سینبیوتیک روی رشد و فعالیت آنزیمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
5
6
غلامرضا بادزهره، مهدی سلطانی (1396) تاثیر کاربرد توام پروبیوتیک وپربیوتیک بر شاخص های رشد و بقاء بچه ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum Kamenskii 1901)) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
7
غلامرضا بادزهره (1389) نحوه صادرات و فراوری ابزیان غیر ماکول در استان بوشهر نخستین همایش ملی فراوری و بهداشت فراورده های آبزیان
8
غلامرضا بادزهره (1383) نقش اقتصادی پرورش جلبک ها در صنعت آبزی پروری اولین سمینار تخصصی اقتصاد و منابع طبیعی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!