05 مهر 1400
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت دولتی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مدیریت دولتی- سیاستگذاری عمومی ، دانشگاه تهران ، ایران (1391 - 1395)
  عنوان رساله: طراحی و تبیین مدل بودجه‎ریزی عمومی بر اساس شاخص‎ها‎ی حکمرانی خوب در ایران
 • فوق لیسانس مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه تهران ، ایران (1387 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه: تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی و تعیین همسویی نظام جذب مدیریت منابع انسانی با ارزش‏های مطلوب فرهنگی در شرکت سهامی بیمه ایران
 • لیسانس مدیریت بیمه ، دانشگاه تهران ، ایران (1382 - 1387)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • تدوین و اجرای استراتژی
 • بودجه ریزی استراتژیک
 • مدیریت عملکرد استراتژیک
 • مدیریت منابع انسانی استراتژیک
 • مدیریت رفتار سازمانی استراتژیک
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
دیلمی زینب، سید یعقوب حسینی، حیدر احمدی (1400) ارزیابی راهبرد بازاریابی دیجیتال شرکت های صادراتی مواد معدنی استان بوشهر با استفاده از مدل RACE مدیریت کسب و کار بین المللی: 4; 21-41
2
سمیه بخشنده، حیدر احمدی، اسماعیل شعبانی (1399) شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی هوش تجاری مرتبط با عوامل انسانی با استفاده از فن DEMATEL پژوهش های مدیریت منابع سازمانی: 10; 31-51
3
الهه اسدالهی دهکردی ، احمد قربان پور، حیدر احمدی (1399) تحلیل اثر مؤلفه های مدیریت منابع انسانی سبز و اقدام های محیط زیست گرایانه سازمان بر عملکرد پایدار صنایع پایین دستی پتروشیمی مدیریت منابع انسانی پایدار: 2; 139-156
4
حیدر احمدی، فخریه حمیدیان پور، احمدی دوقزلو سارا (1399) شناسایی معیارهای جذب اعضای هیئت علمی با تأکید بر دانشگاه کارآفرین (مورد مطالعه: دانشگاه خلیج فارس بوشهر) مدیریت منابع انسانی پایدار: 2; 237-262
5
احمد قربان پور، حیدر احمدی، رضا جلالی (1399) خوشه بندی و تحلیل تمیز سازمان های دولتی از منظر مدیریت سبز مطالعات مدیریت دولتی ایران: 2; 89-107
6
سمیه بخشنده، حیدر احمدی، اسماعیل شعبانی (1398) تاملی بر کارکردهای تحلیل روایت در سازمان مطالعات مدیریت دولتی ایران: 4; 137-155
7
علی اصغر پورعزت ، حیدر احمدی، افسانه عباسی، طیبه عباسی (1398) شناسایی مولفه های ناظر بر رعایت عدالت بین نسلی در خط مشی بودجه ای ایران سیاستگذاری عمومی: ; 143،161
8
سمیه بخشنده، حیدر احمدی، اسماعیل شعبانی (1398) تأملی بر کارکزدهای تحلیل روایت در ساسمان مطالعات مدیریت دولتی ایران: ; 137،155
9
سید محمد مقیمی ، علی اصغر پور عزت ، حسن دانایی فرد ، حیدر احمدی (1395) طراحی و تبیین مدل بودجه بندی بر اساس شاخص های حکمرانی خوب در ایران مدیریت دولتی: ; 645665
10
سید محمد مقیمی ، علی اصغر پورعزت ، حسن دانایی فرد ، حیدر احمدی (1395) تبیین عناصر حکمرانی خوب در سیاست گذاری نظام بودجه ریزی کشور مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی: ; 31،52
11
12
13
عباس منوریان، اسماعیل شعبانی، حیدر احمدی (1393) کسب شایستگی های محوری در شرکت ایران خودرو از طریق اجزای مدیریت دانش: بررسی نقش میانجی فرایندهای مدیریت دانش Journal of Information Technology Management: ; 701720
14
عبدالحسین کرم پور، حیدر احمدی، محمد صفری کهره ، الهه اسدالهی دهکردی (1392) بررسی و اولویت بندی علل و عوامل ترک خدمت کارکنان شرکت پتروشیمی مبین در پارس جنوبی مدیریت دولتی: ; 123142
15
16
Esmail shaabani, , Heidar Ahmadi (2012) Do interactions among elements of knowledge management lead to acquiring core competencies Business Strategy Series: ; 307 ،322
مقالات در همایش ها
1
حیدر احمدی، علیرضا زاهدی، الهام تنگستانی، علیرضا عسکری ابیانه (1397) بررسی تأثیر ابعاد برند کارفرما بر رضایت شغلی کارکنان سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
2
حیدر احمدی (1388) موانع بهره وری در بخش دولتی دومین همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

 • عضویت در کارگروه انتخاب کارمند نمونه دانشگاه (1399 - 1399)
 • عضو هیات علمی کارگروه شناسایی و اصلاح فرآیندهای اداره کارگزینی (1399 - 1400)
 • مدیر گروه مدیریت بازرگانی (1398 - 1400)
 • عضویت در شورای بانوان و خانواده (1398 - 1399)
 • مشاوره مدیریت استراتژیک و منابع انسانی (1397 - 1399)
 • استاد مشاور انجمن علمی گروه مدیریت بازرگانی (1397 - 1400)
 • عضو کارگروه دستوراالعمل فوق العاده شرایط سختی محیط کار اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس (1397 - 1397)
 • عضو کمیته سرمایه انسانی شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه خلیج فارس (1396 - 1400)
 • عضو هیئت علمی کمیسیون راهبری پژوهش استان بوشهر (1396 - 1400)
 • مشاور مرکز آموزش و پژوهش توسعه و آینده نگری استان بوشهر (1395 - 1400)
 • دبیر اجرایی جشنواره علمی آموزشی دکتر علی اکبر فرهنگی؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (1387 - 1387)
 • عضو و پژوهشگر کارگروه پژوهشی نظام های اداری و سیاست گذاری؛ مرکز پژوهش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (1387 - 1387)
 • نایب دبیر کانون استعداد های درخشان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (1387 - 1387)
بیشتر