02 آبان 1400

حسین اسلامی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
, , , Hosein Eslami (2020) Coarse-grained molecular dynamics simulations of poly(ethylene terephthalate) JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS: ; 114901،
3
4
5
Hosein Eslami, , (2019) Self-Assembly Mechanisms of Triblock Janus Particles Journal of Chemical Theory and Computation: ; ،
6
7
8
9
10
11
12
Hosein Eslami, , (2017) A Local Order Parameter-Based Method for Simulation of Free Energy Barriers in Crystal Nucleation Journal of Chemical Theory and Computation: ; ،
13
14
, Hosein Eslami, (2015) Rheology and morphology of no-slip sheared polymer nanocomposite under creep condition JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS: ; ،
15
Hosein Eslami, , , (2015) Nanoconfined polymers: modelling and simulation approaches MOLECULAR SIMULATION: ; ،
16
Hosein Eslami, (2014) Molecular Dynamics Simulation of a Polyamide-66/Carbon Nanotube Nanocomposite Journal of Physical Chemistry C: ; ،
17
18
Farkhondeh Mozaffari, Hosein Eslami (2013) Equation of state for mercury: revisited PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS: 51; 517-523
19
20
Hosein Eslami, , , (2013) Sorption and diffusion of carbon dioxide and nitrogen in poly(methyl methacrylate) JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS: ; ،
21
22
Hosein Eslami, , Nargess Mehdipour (2013) Coarse Grained Molecular Dynamics Simulation of Nanoconfined Water CHEMPHYSCHEM: ; ،
23
Hosein Eslami, , Nargess Mehdipour (2013) Molecular dynamics simulation of the diffusion of nanoconfined fluids Journal of the Iranian Chemical Society: ; ،
24
Hosein Eslami, Nargess Mehdipour (2012) Local chemical potential and pressure tensor in inhomogeneous nanoconfined fluids JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS: ; ،
25
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
محدثه بلندهمت، حسین اسلامی، فرخنده مظفری (1394) شبیه سازی دینامیک مولکولی دانه بندی درشت پلی اتیلن ترفتالات
4
علی غریبی، حسین اسلامی، لیلا مفتون آزاد (1394) شبیه سازی دینامیک مولکولی تشکیل و پایداری نانوخوشه های سدیم
5
6
محمد یحیوی، حسین اسلامی، لیلا مفتون آزاد (1392) شبیه سازی دینامیک مولکولی جیوه
7
زهرا نیک فرجام، حسین اسلامی، فرخنده مظفری (1392) شبیه سازی دینامیک مولکولی حلالیت گازها در پلی اتیلن ترفتالات
8
شهرزاد الیاسی، محمد مدرسی، لیلا مفتون آزاد، حسین اسلامی (1390) معادله حالت تحلیلی برای الکلها
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!