05 مهر 1400
حميدرضا صادقي پور

حمیدرضا صادقی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن: 09173300746
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تغذیه ورزشی پیشرفته
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران محسن ثالثی (نفر اول) ، حمیدرضا صادقی پور (نفر دوم) ، امین مهرابی (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!