14 آذر 1401
حميدرضا صادقي پور

حمیدرضا صادقی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن: 09173300746
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان Effect of a Walking Program on Metabolic Syndrome Indexes in Non-athlete Menopausal Women during 8 Weeks
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله Journal of Babol University of Medical Sciences
شناسه DOI
پژوهشگران محسن ثالثی (نفر اول) ، سید زهیر ربیعی (نفر دوم) ، هما شیخانی شاهین (نفر سوم) ، حمیدرضا صادقی پور (نفر چهارم)

چکیده

ثبت نشده‌است!