05 مهر 1400
حميدرضا صادقي پور

حمیدرضا صادقی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن: 09173300746
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير هشت هفته پياده روي بر شاخص هاي سندرم متابوليك زنان يائسه
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله Journal of Babol University of Medical Sciences
شناسه DOI
پژوهشگران محسن ثالثی (نفر اول) ، سید زهیر ربیعی (نفر دوم) ، هما شیخانی شاهین (نفر سوم) ، حمیدرضا صادقی پور (نفر چهارم)

چکیده

ثبت نشده‌است!