05 مهر 1400

مهرداد کاروان جهرمی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: توپولوژی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, , Mehrdad Karavan jahromi (2017) ON QUASI P-SPACES AND THEIR APPLICATIONS IN SUBMAXIMAL AND NODEC SPACES Bulletin of the Iranian Mathematical Society: ; 1735،8515
2
3
مهرداد کاروان جهرمی، امین دهقانی (1393) هر فضای هاوسدورف تابعی همبند موضعی c-حلپذیر است TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS: ; 86،89
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
محمد حیاتی، مهرداد کاروان جهرمی، فرخنده تخته (1399) توابع با نمودار شبه پیوسته و فرم های چگال وار پیوسته
2
علی موسوی، رضا شرف دینی، مهرداد کاروان جهرمی (1399) بررسی شاخص های توپولوژیک گراف های خاری شکل
3
درخشان پریوش، مهرداد کاروان جهرمی، رضا شرف دینی (1398) پهنای تابعی
4
امین دهقانی، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1397) بررسی حل پذیری و حل ناپذیری فضاهای توپولوژیک خاص
5
شبنم قایدی، احمد شیرزادی، مهرداد کاروان جهرمی (1396) بررسی ریاضی و عددی دینامیک پلانکتون اکسیژن تحت تغییرات آب و هوا
6
7
شهین هاشمی زاده ، علی باقری بردی، مجتبی علیشاهی، مهرداد کاروان جهرمی (1394) بررسی برخی از شاخصهای تفاوت بین عملگرهای توپلیتز ابر نرمال و زیر نرمال
8
شهابی ابراهیم، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1394) فضاهای سازه شاخکی و فضاهای مرتبط با آن
9
جدید عباس، مهرداد کاروان جهرمی، شهریار عصفوری، علی باقری بردی (1394) I-فضاها، فضاهای توپولوژیک نودک و فشرده سازیها
10
انصاری حقیقی محبوبه ، مهرداد کاروان جهرمی، فرشته بیات شاه پرست، طاهر یزدان پناه (1393) فضای ایده آل های اول مینیمال حلقه C(X)
11
شکیبا جواد، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1393) فشردگی صفر مجموعه های اصلی کراندار در فضاهای کاملا منظم
12
بخشی زینب، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1393) Szo-ایده آلها بر حلقه چند جمله ای ها
13
حکیمی برازجانی عبدالرضا ، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1392) فضاهای پیرافشرده، فضاهای گردایه وار نرمال و فضاهای گردایه وار هاسدورف
14
بستانی جعفر، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1392) نقاط پرت فضاهای تیخونف
15
شهابی زهره، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1391) نقاط خاص در فشرده سازی استون چک فضاهای تیخونوف
16
شیرین صالح خرم آبادی ، طاهر یزدان پناه، فرشته بیات شاه پرست، مهرداد کاروان جهرمی (1391) میانگین پذیری تقریبی ایدهآلی و میانگین پذیری تقریبی ضعیف جبرهای باناخ
17
کبگانی مطهره، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1390) میانگین پذیری مشخصه ای جبرهای باناخ
18
فقیه لیلا، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1390) فشرده حقیقی در فضاهای ماکسیمال و زیر ماکسیمال
19
سمیه جوانی، طاهر یزدان پناه، مهرداد کاروان جهرمی (1390) توابع مثبت معین روی نیم گروه های آزاد
20
21
مهدیان رخسانه، مهرداد کاروان جهرمی، علی باقری بردی (1389) بعد در فریم های جبری و کاربرد آنها در فریم های متشکل از ایده آلهای حلقه ی توابع پیوسته
22
غریبی راضیه، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1389) آرنز-منظمی جبرهای باناخ حاصل از نرم تانسوری
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!