14 خرداد 1402
مهدي رضايي

مهدی رضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه حسابداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / حسابداری
تلفن: +987731222114
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

تحصیلات

  • دکترای تخصصی حسابداری ، شیراز ، ایران (1389 - 1393)
  • فوق لیسانس حسابداری ، علامه طباطبایی ، ایران (1382 - 1385)
  • لیسانس حسابداری ، خلیج فارس ، ایران (1378 - 1382)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, مهدی رضایی (2019) Factors affecting the quality of accounting education at the undergraduate level in Iran: Grounded theory Journal of Education for Business: ; 1،11
2
3
مهدی رضایی، حجت پارسا، سیما مهربانیان (1396) تأثیر رشد اقتصادی و تحریم های اقتصادی بر چسبندگی هزینه درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی های حسابداری و حسابرسی: ; 551،572
4
5
مهدی رضایی (1394) بررسی موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی در ایران از دیدگاه دانشگاهیان تحقیقات حسابداری و حسابرسی: ; ،
6
مقالات در همایش ها
1
عباس عالی زاده، مهدی رضایی (1401) بررسی رابطه اجتناب مالیاتی، حقوق مالکی ت و حق الزحمه حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران¡ تهران
2
مهدی رضایی، احمد قربان پور (1399) کاربست رویکردی آمیخته به منظور رتبهبندی شیوههای آموزش عملی در حسابداری هیجدهمین همایش ملی حسابداری ایران "حسابداری در مسیر انقلاب صنعتی چهارم"، ایران¡ یزد
3
مهدی رضایی، محمد علی آقایی، مجید بهبهانی زاده (1399) بررسی موانع و مشکلات مالیاتستانی از عملیات پیمانکاری از دیدگاه ممیزین مالیاتی به روش ترکیبی دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه با تاکید بر علوم تربیتی و رفتاری، ایران¡ شیراز
4
مهدی رضایی، سمیه احمدی (1394) مسئولیت اجتماعی محیطی شرکتها و مسائل زیست محیطی کنگره بین المللی مدیریت اقتصاد و توسعه کسب و کار
5
مهدی رضایی، علی رحمانی (1394) تاثیر اندازه شرکت بر دانش حسابداری و استقرار سیستم حسابداری در سازمان کنفارنس بین المللی دست اورد نوین پژوهشی در مدیریت ، حسابداری و اقتصاد
6
مهدی رضایی، مطهره حسینی (1394) تطابق ارزش از نگاه مشتری در مقابل ارزش از نگاه شرکت دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
7
مهدی رضایی، الهام تنگستانی (1394) بررسی رابطه حسابداری مدیریت استراتژیک بر عملکرد شرکت ها کنفرانس بین المللی جهت گیری بین المللی در حسابداری و مدیریت
8
مهدی رضایی، شهین قاسمی (1394) بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و جمع گرایی کارکنان دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
9
مهدی رضایی، حمیده جمادی (1393) گزارشگری توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکت ها سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
10
مهدی رضایی، لیلا مصلی نژاد ، کبری مختاری (1393) شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای موفق هزینهیابی بر مبنای فعالیت اولین کنفرانس ملی حسابداری، حسابرسی و حسابدهی
11
عادل پوردهقان، مهدی رضایی (1392) بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی شرکت ها: رویکردها و نظریه ها کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر امور مالی دانشگاه (1396 - 1398)
  • مدیر گروه حسابداری (1393 - 1396)
بیشتر

آموزش های کاربردی

  • دوره حسابداری سایما جهت کارکنان حسابداری علوم پزشکی بوشهر (1399 )
  • تحلیل تکنیکال مقدماتی در بورس و اوراق بهادار تهران (1398 )
  • تحلیل بنیادی در بورس و اوراق بهادار تهران (1398 )
بیشتر