14 آذر 1401
مهرداد سرهادي

مهرداد سرهادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی معماری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معماری
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان • بررسي نقش آموزش و اطلاع رساني در تمايل سرمايه گذاران به استفاده از روش هاي ساخت و ساز صنعتي در پروژهاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري (مورد مطالعه: شهر همدان)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری
شناسه DOI
پژوهشگران مهرداد سرهادی (نفر اول) ، سید حسین حسینی (نفر دوم) ، امین زمانی (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!