05 مهر 1400

مجتبی صداقت جو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض
تلفن: 0917 737 2249
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Samira Hosseinzadeh Alikhalaji, مجتبی صداقت جو, Mohammad Roueentan (2020) TheStructureofRegularRightUniformSemigroups Bulletin of the Iranian Mathematical Society: Online Publication; 1-11
2
مجتبی صداقت جو, Mohammad Roueentan (2020) The structure of subdirectly irreducible and uniform acts over rectangular bands SEMIGROUP FORUM: ; 192،201
3
Mohammad Roueentan, مجتبی صداقت جو (2018) On uniform acts over semigroups SEMIGROUP FORUM: ; 229،243
4
مجتبی صداقت جو, (2017) AN APPROACH TO INJECTIVE ACTS OVER MONOIDS BASED ON INDECOMPOSABILITY COMMUNICATIONS IN ALGEBRA: ; 0،0
5
مجتبی صداقت جو, (2017) PRESERVING INJECTIVE PROPERTIES OF ACTS OVER MONOIDS UNDER LIMITS AND THEIR TRANSFER FROM COLIMITS TO THE COMPONENTS Italian Journal of Pure and Applied Mathematics: ; 1،7
6
, مجتبی صداقت جو (2016) Properties of products for flatness in the category of SS-posets CATEGORIES AND GENERAL ALGEBRAIC STRUCTURES WITH APPLICATIONS: ; 1،22
7
مجتبی صداقت جو, (2016) Monoids over which products of indecomposable acts are indecomposable Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics: ; 0،0
8
مجتبی صداقت جو (2013) A Correction on the Paper “Characterization of Monoids by Properties of Generators” COMMUNICATIONS IN ALGEBRA: ; 4662،4666
9
مجتبی صداقت جو (2013) On monoids over which all generators satisfy a flatness property SEMIGROUP FORUM: ; 653،662
10
مجتبی صداقت جو, , (2012) PRINCIPAL WEAK FLATNESS AND REGULARITY OF DIAGONAL ACTS COMMUNICATIONS IN ALGEBRA: ; 4019،4030
11
, مجتبی صداقت جو (2011) On a conjecture of Bulman-Fleming and Gilmour SEMIGROUP FORUM: ; 542،546
12
, , مجتبی صداقت جو (2011) Strongly Flat and Condition (P) Covers of Acts Over Monoids COMMUNICATIONS IN ALGEBRA: ; 4520،4530
13
مجتبی صداقت جو, , (2009) Principally weakly and weakly coherent monoids COMMUNICATIONS IN ALGEBRA: ; 4281،4295
مقالات در همایش ها
1
مجتبی صداقت جو (1398) فاصله بین نیم گروه های جابجایی زیرمستقیم تحویل ناپذیر و تحویل ناپذیر پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران
2
مجتبی صداقت جو، محمد رویین تن، سمیرا حسین زاده علیخلجی (1397) مفهوم یکنواختی برای نیم گروه ها کنفرانس ریاضی
3
مجتبی صداقت جو، محمد علی نقی پور (1397) سیستم های انژکتیو نسبت به تکریختی ها با هم دامنه تجزیه ناپذیر کنفرانس ریاضی
4
مجتبی صداقت جو، سلیمه دهقانی (1395) حفظ ویژگی های انژکتیوی تحت حد ها و انتقال آنها از هم حدها به مولفه ها بیست و پنجمین سمینار جبر ایران
5
مجتبی صداقت جو، رقیه خسروی (1395) بررسی سیستم های جزئا مرتب هموار و هموار GP و حاصلضرب های آنها بیست و پنجمین سمینار جبر ایران
6
مجتبی صداقت جو (1394) بررسی تکواره هایی که حاصل ضرب های سیستم های تجزیه ناپذیر، تجزیه ناپذیر است چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
رسول مرادی، نجمه دهقانی، مجتبی صداقت جو، علیرضا عطایی (1399) بررسی خواص مورفیک و منظم برای حلقه ها
2
ناظمی نجمه، نجمه دهقانی، مجتبی صداقت جو (1399) مطالعه حلقه های بطور ضعیف تمیز
3
علیرضا فخری، مجتبی صداقت جو، نجمه دهقانی (1398) نیم گروههای عددی متوازن
4
فاطمه موسوی ریشهری ، مجتبی صداقت جو، نجمه دهقانی (1398) بررسی نیم گروه های به طور ضعیف مازاد
5
حسن زاده فاطمه ، مجتبی صداقت جو، سعید رسولی (1396) نیم گروه های بسنده آزاد
6
حیدری فریده، سعید رسولی، نرگس عبیدی، مجتبی صداقت جو (1395) پالایه های هیتینگ و بولی روی مشبکه های مانده دار
7
دلجو مسلم، امیر وزیری زاده، رضا شرف دینی، مجتبی صداقت جو (1394) شاخص هوسویا و مریفیلد-سیمونز گراف پل و الحاقی
8
فیروزه مصلی نژاد، علیرضا عطایی، مجتبی صداقت جو (1394) مقایسه ی چند روش تکراری برای حل دستگاه های خطی نامتقارن تُنُک و بزرگ
9
سلیمه دهقانی، مجتبی صداقت جو، رضا شرف دینی (1394) طبقه بندی تکواره ها با استفاده از ویژگی های C- انژکتیوی و CC انژکتیوی
10
11
پورازاد زهرا، سعید رسولی، مجتبی صداقت جو (1394) مباحثی در حالت ‎$BCK$-‎جبرها و حالت ریخت BCK-جبرها
12
بهمنی فاطمه، سعید کریمی جعفر بیگلو، مجتبی صداقت جو (1393) LSMR : یک الگوریتم تکراری برای مساله های کمترین توانهای دوم تنک
13
فرخنده بهادری بیرگانی ، سعید رسولی، علی جوهری، مجتبی صداقت جو (1393) مقدمه ای بر منطق جبری
14
بحرانی زهرا، مجتبی صداقت جو، سعید رسولی (1393) انتقال ویژگی های سیستم ها از حاصل ضرب ها به مولفه ها و برعکس
15
16
ناصر وجدی، امین اوجی فرد، احمد شیرزادی، مجتبی صداقت جو (1393) جواب های کسری و شیبه سازی عددی معادلات کسری - زمان پخش
17
ناصر وجدی، احمد شیرزادی، مجتبی صداقت جو (1393) جواب های کسری و شبیه سازی عددی معادلات کسری زمان پخش
18
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!