28 شهریور 1400

سید نورالدین امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 09173728514
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

معرفی

حوزه تخصصی شهرسازی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Mohammadhossein Kabgani, Hamid Shahbandarzadeh, Ebrahim Heidari, SEYED NOURODDIN AMIRI (2021) Application of Robust Approach to Capacitated Location of Collection Sites and Capacitated Vehicle-routing Problem Model in an Urban Waste Management System Environmental Energy and Economic Research: 5; 16
2
علی سلطانی، محمد رحیمی، سید نورالدین امیری (1399) شناسایی محدوده بافت تاریخی شهر جهرم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS) و رویکرد تحلیل فضایی پژوهش و برنامه ریزی شهری: ; ،
مقالات در همایش ها
1
سید نورالدین امیری (1400) بررسی بافت فرسوده محله عالی آباد بندر بوشهر پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، ایران¡ تبریز
2
سید نورالدین امیری، عاطفه رحیمی (1399) از گمبرون تا بندر عباس هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
3
سید نورالدین امیری، فاطمه گماشی (1399) نقش مکتب اصفهان بر بناهای دوره صفویه هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، ایران¡ تهران
4
سید نورالدین امیری (1398) بررسی امکان استفاده از فناوری های نوین در مدیریت هوشمند پسماندهای شهر بوشهر اولین همایش شهر هوشمند چالش ها و راهبردها
5
سید نورالدین امیری، مهسا دهقانیان (1398) راهبردها و الویت های شهر هوشمند (مطالعه موردی بندر بوشهر) نخستین همایش شهر هوشمند چالش هاو راهبردها
6
سید نورالدین امیری (1397) رویکردی آماری برجایگاه کالبد جمعیتی استان بوشهر دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار
7
سید نورالدین امیری (1396) نفت و توسعه شهر نشینی در ایران کنفرانس بین المللی پزوهش های نوین
8
سید نورالدین امیری (1394) بررسی رابطه مدرنیته و نفت شهر آبادان کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
سید نورالدین امیری (1394) نفت شهرهای ایرانی شابک:978-600-7544-06-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!