11 خرداد 1402
سيده نرجس حسيني

سیده نرجس حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مواد
تلفن: 09173712278
دانشکده: دانشکده مهندسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی مواد ، صنعتی اصفهان ، ایران (1390 - 1395)
    عنوان رساله: تحلیل مکانیزم و خواص پوشش های نانوساختار کامپوزیتی اسپینلی Cu-Fe-O/LaCrO3 برای کاربرد در اتصال دهنده های پیل های سوختی اکسید جامد
  • فوق لیسانس مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب و روش ساخت مواد ، صنعتی اصفهان ، ایران (1387 - 1389)
    عنوان پایان‌نامه: سنتزنانوکامپوزیت های CoAl/Al2O3 و بررسی های ترمودینامیکی و سینتیکی تشکیل آن ها
  • لیسانس مهندسی مواد - متالورژی صنعتی ، شهید چمران اهواز ، ایران (1382 - 1386)
    عنوان پایان‌نامه: تهیه یک برنامه کامپیوتری برای تحلیل فرآیند کشش سیم به وسیله قالب های متوالی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Ali Sabea Hammood, Mojtaba Esmailzadeh, Seyedeh Narjes Hosseini, Saeid Karim, Irene Calliari, Luca Pezzato, Rob Brittain (2022) Effect of Friction Stir Welding Parameters on Microstructure and Corrosion Behavior of 2101 Duplex Stainless Steel in Simulated Body Fluid International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology: 9; 1-11
2
سیده نرجس حسینی، فتح الله کریم زاده ، محمدحسین عنایتی (1399) ایجاد پوشش اسپینلی فریت مس روی فولاد AISI430 برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد مواد پیشرفته در مهندسی: 39 (4); 23-44
3
Mojtaba Esmailzadeh, Seyedeh Narjes Hosseini, Masoud Zafari (2021) Wear and Corrosion Behaviors of Inconel 625- Cladded Layer on P460N Steel in Different Environments METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE: 1; 1-13
4
, , , Seyedeh Narjes Hosseini (2019) Microstructure Evolution of Ultra-Fine-Grained AZ31 B Magnesium Alloy Produced by Submerged Friction Stir Processing JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: ; 4593،4601
5
Seyedeh Narjes Hosseini, , , (2017) LaCrO3/CuFe2O4 Composite-Coated Crofer 22 APU Stainless Steel Interconnect of Solid Oxide Fuel Cells METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE: ; 1،7
6
7
8
Seyedeh Narjes Hosseini, , (2014) Nanoscale grain growth behaviour of CoAl intermetallic synthesized by mechanical alloying BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE: ; 383،387
9
Seyedeh Narjes Hosseini, , (2012) Mechanochemical synthesis of Al2O3/Co nanocomposite by aluminothermic reaction ADVANCED POWDER TECHNOLOGY: ; 334،337
10
Seyedeh Narjes Hosseini, , (2012) Development and characterization of CoAl-Al2O3 intermetallic matrix nanocomposite MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS: ; 341،346
11
Seyedeh Narjes Hosseini, , , (2011) Thermodynamic Aspects of Nanostructured CoAl Intermetallic Compound During Mechanical Alloying JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE: ; 601،606
مقالات در همایش ها
1
مجتبی احیایی، وحید اکبری، سیده نرجس حسینی، مجتبی اسماعیل زاده (1398) ارزیابی جوشکاری تعمیری پروانه های کشتی از جنس برنز نیکل-آلومینیوم با سیم جوش های برنز آلومینیومی به روش GTAW بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب، ایران¡ شهرکرد
2
میترا میرزا، سیده نرجس حسینی (1397) روش های نوین ساخت پروانه های دریایی بیستمین همایش صنایع دریایی
3
سیده نرجس حسینی (1396) کاربرد مواد جدید در چاپ سه بعدی اولین کنفرانس بین المللی مواد و تچهیزات پیشرفته
4
سیده نرجس حسینی، فتح الله کریم زاده ، محمد حسین عنایتی (1391) مطالعات سینتیکی غیر همدمای تولید نانوکامپوزیت Al2O3/Co از طریق واکنش آلومینوترمیک سومین کنفرانس بین المللی کامپوزیت: مشخصه یابی، ساخت و کاربرد
5
سیده نرجس حسینی، فتح الله کریم زاده ، محمد حسین عنایتی (1391) بررسی نانوکامپوزیت زمینه بین فلزی CoAl-Al2O3 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی چهارمین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
6
سیده نرجس حسینی، محمد حسین عنایتی ، فتح الله کریم زاده (1391) عملیات حرارتی نانوکامپوزیت زمینه بین فلزی CoAl-Al2O3 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی چهارمین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
7
سیده نرجس حسینی، فتح الله کریم زاده ، محمد حسین عنایتی (1391) بررسی آنتالپی تشکیل ترکیب بین فلزی CoAl نانوساختار در فرآیند آلیاژسازی مکانیکی همایش ملی مهندسی مواد
8
سیده نرجس حسینی، فتح الله کریم زاده ، محمد حسین عنایتی (1389) تولید نانوکمپوزیت سرامیکی Al2O3/Co به صورت درجا به روش آلیاژسازی مکانیکی همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
9
سیده نرجس حسینی، محمد حسین عنایتی ، فتح الله کریم زاده (1389) تولید ترکیب نانوساختار CoAl به روش آلیاژسازی مکانیکی نخستین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در صنعت پالایش نفت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
سیده نرجس حسینی، مجتبی اسماعیل زاده (1398) تدوین دستورالعمل جوشکاری پروانه کشتی از جنس نیکل برنز آلومینیوم دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

  • رئیس گروه برنامه ریزی و پایش آموزش (1400 - اکنون)
بیشتر