29 مرداد 1401
رضا داوودي

رضا داوودی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم شیلاتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جانورشناسی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, gholamreza Badzohreh, Reza Davoodi, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Farzad Salehi (2021) Effects of dietary butyric acid glycerides on growth performance, haemato-immunological and antioxidant status of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) fingerlings AQUACULTURE RESEARCH: 53; 1-9
2
غلامرضا بادزهره، شیرین زارعی، رضا داوودی، محمود نفیسی بهابادی، فرزاد صالحی، وحید مرشدی، ابراهیم ستوده (1399) تأثیر سطوح مختلف اسید بوتیریک در جیره غذای ی بر برخ ی عملکرد رشد، ایمن ی و فعالی ت آنزیمهای گوار شی ماهی شانک زرد باله ( Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782 ) تغذیه آبزیان: 5; 55-67
3
مهدی آتشی، فرزاد صالحی، رضا داوودی، محمود نفیسی بهابادی، عقیل دشتیان نسب (1399) مطالعه ی تاثیر ضد باکتریایی جوهر خرگوش دریایی خلیج فارس Aplysia dactylomela بر روی برخی از پاتوژن های آبزیان آبزیان زینتی: ; 1،8
4
, Reza Davoodi, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Farzad Salehi, Hamidreza Nooryazdan (2019) Effects of ammonia on growth and molting of Litopenaeus vannamei postlarvae reared under two salinity levels Journal of Applied Aquaculture: ; 301،308
5
راضیه غلامی، رضا داوودی، امین اوجی فرد، حمیدرضا نوریزدان (1395) تأثیر آزادیراختین (Azadirachtin indica) بر برخی پارامترهای رشد، بقا و بافت شناسی آبشش بچه ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) بوم شناسی آبزیان: ; 98،107
6
امین اوجی فرد، جواد پاپری، رضا داوودی، عالی حسینی (1395) پاسخ رشد و آسیب های بافت آبشش بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در معرض سم زیستی نییم آزال (Azadirachtin indica) علوم و فنون شیلات: ; 51،64
7
, Reza Davoodi, Dara Bagheri, Fatemeh Jamali, Hamidreza Nooryazdan (2016) Evaluate the performance of Garlic extract on Saprolegnia fungus isolated from Rainbow trout eggs compared with Malachite green and Bronopol پژوهش های ماهی شناسی کاربردی: ; 93،105
8
Mahmoud Nafisi Bahabadi, Reza Davoodi (2016) Status of Shrimp Farming on the North Coast of the Persian Gulf world aquaculture magazine: ; 47،49
9
10
, Reza Davoodi, Amin Oujifard, Hamidreza Nooryazdan (2015) Chronic effects of NeemAzal on biochemical parameters of grass carp, Ctenopharyngodon idella AQUACULTURE RESEARCH: ; 1،6
11
12
مسلم دلیری، یوسف پیغمبری، محمدجواد شعبانی، رضا داوودی (1392) تعیین صید بر واحد سطح و ترکیب صید میگوهای پنائیده در ترال های صنعتی میگو در استان بوشهر بهره برداری و پرورش آبزیان: ; ،
13
, Reza Davoodi, , , (2013) Successful Production of Two Crops Per Year of Litopenaeus vannamei in Hormozga Province, Iran Journal of Applied Aquaculture: ; 66،70
14
15
16
, , Reza Davoodi, , , (2012) Length-weights relationships and relative weights of some demersal fish species from the Persian Gulf, Iran African Journal of Agricultural Research: ; 741،746
17
18
, , , Reza Davoodi (2012) Shrimp Stock Assessment in Bushehr coastal waters of the Persian Gulf Caspian Journal Of Applied Sciences Research: ; 27،32
19
20
21
, Reza Davoodi, , (2007) effect of arsenic on the enzymes of the rohu carp RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY: ; 17،19
مقالات در همایش ها
1
فاطمه رستمی، رضا داوودی (1396) مروری بر تاثیر آمونیاک بر رشد و بازماندگی میگوهای پنائیده در سطوح مختلف شوری دومین همایش ملی علوم زیست کشاورزی و منابع طبیعی
2
فاطمه رستمی، رضا داوودی، محمود نفیسی بهابادی، فرزاد صالحی، حمیدرضا نوریزدان (1395) مروری بر تأثیر شوری بر روی رشد و بازماندگی میگوی وانامی سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست
3
مهری فرهمند، رضا داوودی، فرزاد صالحی، محمود نفیسی بهابادی، حمیدرضا نوریزدان (1395) مروری بر تاثیر تراکم بر روی رشد و بقای میگوهای پنائیده سومین همایش بین المللی توسعه پایدار راه کارها و چالشها با محوریت کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و توریسم
4
فرانک شفیعی، رضا داوودی، دارا باقری، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان (1394) روشهای مختلف درمانی مقابله با آلودگی قارچی ساپرولگنیاسیس در آبزیان سومین همایش ملی انجمنهای علمی-دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
5
فرانک شفیعی، رضا داوودی، دارا باقری، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان (1394) مروزی بر تاثیر عصاره سیر یر قارچ ساپرولگنیا و مقایسه آن با مالاشبت گرین سومین همایش ملی انجمنهای علمی-دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
6
محمد جواد پاپری مقدم ، امین اوجی فرد، رضا داوودی، عالی حسینی (1393) تعیین LC5096h سم نییم آزال (Neem Azal) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) چهرمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا
7
محمد جواد پاپری مقدم ، امین اوجی فرد، رضا داوودی، عالی حسینی (1393) تاثیر غلظت غیرکشنده سم نییم آزال (Neem Azal) بر بافت آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) چهارمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا
8
مسلم دلیری، یوسف پیغمبری، محمدجواد شعبانی، رضا داوودی (1390) بررسی وضعیت ذخیره میگوی سفید در ابهای استان بوشهر اولیه همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان
9
مسلم دلیری، یوسف پیغمبری، جواد شعبانی، رضا داوودی (1390) براورد میزان CPU میگوی ببری سبز در ابهای منطقه مطاف اولیه همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان
10
محمود قبادی، غلامرضا رفیعی، رضا داوودی (1390) بررسی امکان پرورش جلبکهای دریایی قرمز گراسیلاریا در سواحل جنوب ایران همایش ملی اشتغال دانش آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
سارا عوضی، رضا داوودی، فرزاد صالحی، علی محمد صنعتی، وحید مرشدی (1399) تاثیر استرس شوری بر ماهیان سی باس آسیایی (, Bloch, 1790 Lates calcarifer ) مسموم شده با کلرید کادمیوم (CdCl2)
3
4
5
شیرین زارعی، غلامرضا بادزهره، رضا داوودی، محمود نفیسی بهابادی، فرزاد صالحی (1398) تاثیر مقادیر مختلف اسید بوتریک بر رشد، شاخص های خونی و آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus))
6
7
8
9
10
11
فاطمه رستمی، محمود نفیسی بهابادی، رضا داوودی، فرزاد صالحی، حمیدرضا نوریزدان (1395) اثر آمونیاک بر رشد و پوست اندازی میگو پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شوری بالا
12
مهری فرهمند، رضا داوودی، فرزاد صالحی، محمود نفیسی بهابادی، حمیدرضا نوریزدان (1395) اثر آمونیاک بر رشد و پوست اندازی میگوی سفید غربی(Litopenaeus vannamei ) در اب لب شور
13
14
خلفات فاطمه، حبیب اله سعیدی نیا، رضا داوودی، محمد منصوری مقدم (1394) تجارت تریاک در خلیج فارس در دوره پهلوی
15
16
ساجده زارعی، رضا داوودی، حمیدرضا نوریزدان (1393) بررسی اثر هورمونهای ال اچ ای 2 و اوواپریم بر تولید مثل مصنوعی اسکات سبز
17
18
فراز پنجوینی، پرویز حاجیانی، رضا داوودی، سهیل ایگدری، قدرت میرزاده (1393) مطالعه ساختار مورفولوژیک و تاثیر pH، فشار اسمزی و برخی از یون ها بر پارامترهای حرکتی اسپرم ماهی هامور معمولی
19
راضیه غلامی، رضا داوودی، حمیدرضا نوریزدان (1393) تأثیر مزمن حشره کش زیستی NeemAzal بر ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
20
راضیه غلامی، رضا داوودی، حمیدرضا نوریزدان (1393) تأثیر مزمن حشره کش زیستی NeemAzal بر ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
21
راضیه غلامی، رضا داوودی، حمیدرضا نوریزدان (1393) تاثیر مزمن حشره کش زیستی نییم آزال بر ماهی کپور علفخوار
22
23
24
25
26
27
کتاب
1
رضا قربانی واقعی ، رضا داوودی (1393) تغذیه در آبزی پروری شابک:978-964-6696-73-0
2
رضا داوودی (1390) فیزیولوژی میگوی سفید هندی شابک:978-600-92456-0-4
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!