17 مرداد 1401
زعيمه نعمت الهي

زعیمه نعمت الهی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مدیریت سیستم ها ، دانشگاه شیراز ، ایران (1392 - 1398)
  عنوان رساله: طراحی مدل بلوغ قابلیت های سازمانی دانشگاه نسل سوم
 • فوق لیسانس مدیریت صنعتی ، دانشگاه خلیج فارس ، ایران (1389 - 1391)
  عنوان پایان‌نامه: سنجش سرمایه فکری و بررسی تأثیر آن بر عملکرد تعاونی های تولیدی استان بوشهر
 • لیسانس مدیریت صنعتی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1385 - 1389)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • اکوسیستم کارآفرینی
 • بازاریابی استارت آپ ها
 • کارآفرینی فردی
 • انقلاب صنعتی چهارم
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
شکراله خواجوی، زعیمه نعمت الهی (1399) رویکرد انتقادی و نقش آن در حسابداری حسابداری مدیریت: 44; 73-86
3
زعیمه نعمت الهی، حبیب اله رعنایی کردشولی، مسلم علیمحمدلو، قاسم سلیمی (1398) مروری نظام مند بر قابلیت های دانشگاه نسل سوم مطالعات آموزش و یادگیری: 76; 183-217
4
شکراله خواجوی، علی غیوری مقدم، زعیمه نعمت الهی (1398) منابع رشد بهره وری، عوامل مؤثر و رقابت در بازار جذب سپرده بانک های تجاری ایران مطالعات مدیریت راهبردی: 39; 19-43
5
علی غیوری مقدم، صفدر علی پور، زعیمه نعمت الهی، ایرج اصغری (1394) تعیین کارایی هزینه و سود بانک ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن پژوهش های تجربی حسابداری: ; 1،25
6
رحیم قاسمیه، زعیمه نعمت الهی (1392) تأثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد در صنعت بانکداری ایران کاوشهای مدیریت بازرگانی: 10; 153-181
7
علی غیوری مقدم، داریوش محمدی زنجیرانی، زعیمه نعمت الهی (1391) بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی به عنوان معیار عملکرد واحد تجاری پژوهش های حسابداری مالی: 13; 87-104
8
9
فخریه حمیدیان پور، رضا سیاوشی، زعیمه نعمت الهی (1391) ارزیابی سطوح نیازهای کارکنان در فرماندهی نیروی انتظامی استان بوشهر : رویکردی مقایسه ای بر پایه تحلیل های آماری م تصمیم گیری فازی پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی: ; 43،68
مقالات در همایش ها
1
امیر اردشیر، اسماعیل مرادپور، زعیمه نعمت الهی (1400) کاربرد فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در آمیخته بازاریابی یازدهمین کنفرانس ملی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه، گرجستان¡ تفلیس
2
امین نیکبخت، هستی افشاری، زعیمه نعمت الهی (1400) از بازاریابی 1.0 تا بازاریابی 4.0: بررسی تحول بازاریابی در انقلاب صنعتی چهارم یازدهمین کنفرانس ملی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه، گرجستان¡ تفلیس
3
امین نیکبخت، زعیمه نعمت الهی (1399) عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کارهای الکترونیک مبتنی بر استارتاپها دومین کنفرانس ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا، ایران¡ شیراز
4
عبدالمجید مصلح، زعیمه نعمت الهی (1391) پیوست نگاری فرهنگی در طرح های انتقال فناوری بین ملت ها هفتمین همایش فرهنگ در افق 1404 کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
رضا جلالی، عبدالمجید مصلح، زعیمه نعمت الهی (1400) سند توسعه کارآفرینی و نوآوری استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس