28 شهریور 1400
زهره زاهدي

زهره زاهدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن: 07731222131
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مطالعات کمی سنجش علم و فناوری: شاخص های مبتنی بر رسانه های اجتماعی و ارزشیابی پژوهش ، دانشگاه لایدن ، هلند (1392 - 1397)
  عنوان رساله: ارزش شاخص های مبتنی بر رسانه های اجتماعی در ارزشیابی پژوهش
 • فوق لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی و مقایسه رابط کاربر میزبان های پایگاه های اطلاعاتی و ارایه الگوی مناسب
 • لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1378 - 1382)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مطالعات کمی سنجش علم و فناوری (اطلاع سنجی علم سنجی وب سنجی و آلتمتریکس)
 • تحلیل داده های رسانه های اجتماعی
 • شاخص های رسانه های اجتماعی
 • ارزشیابی پژوهش و شاخص ها
 • سواد شاخص ها
 • ارتباطات علمی وب پایه
 • علم باز
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
3
Zohreh Zahedi, Rodrigo Costas, Paul Wouters (2017) Mendeley readership as a filtering tool to identify highly cited publications Journal of the Association for Information Science and Technology: 68(10); 2511-2521
4
Rodrigo Costas, Zohreh Zahedi, Paul Wouters (2015) The thematic orientation of publications mentioned on social media: Large-scale disciplinary comparison of social media metrics with citations Aslib Journal of Information Management: 67(3); 260-288
5
Rodrigo Costas, Zohreh Zahedi, Paul Wouters (2014) Do “altmetrics” correlate with citations? Extensive comparison of altmetric indicators with citations from a multidisciplinary perspective Journal of the Association for Information Science and Technology: 66(10); 2003-2019
6
Nicholas Robinson-Garcia, Daniel Torres-Salinas, Zohreh Zahedi, Rodrigo Costas (2014) New data, new possibilities: Exploring the insides of Altmetric.com Profesional de la Informacion: 23(4); 359-366
7
8
Zohreh Zahedi, Mansoureh Serati Shirazi (2012) An Investigation of Citations Pattern to Iranian’s English Journals Using Google Scholar & ISI: Do They Differ? COLLNET JOURNAL OF SCIENTOMETRICS AND INFORMATION MANAGEMENT: 6; 87-96
9
زهره زاهدی، منصوره صراطی شیرازی، لیلا دهقانی (1388) تحلیل وب سنجی مجلات علوم پزشکی پایگاه آی اس آی با استفاده از سه موتور جستجوی یاهو آلتاویستا و آل دوب پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات: 26 شماره 1; 89-108
مقالات در همایش ها
1
زهره زاهدی (1393) بررسی میزان استفاده از انتشارات انگلیسی زبان منتشر شده در مجلات بین المللی ایرانی در مندلی اولین همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی بروندادهای علمی، ایران¡ اصفهان
2
Zohreh Zahedi, Rodrigo Costas (2014) Challenges in the quality of social media data across altmetric data aggregators. 23rd International Conference on Science and Technology Indicators, The Netherlands, Leiden
3
Zohreh Zahedi, Mansoureh Serati Shirazi (2011) An Investigation of Citations Pattern to Iranian’s English Journals Using Google Scholar & ISI: Do They Differ? 7th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS) & Twelfth COLLNET Meeting 20-23 September, 2011, Turkey, Istanbul
4
Zohreh Zahedi (2008) Visibility of Iranian Journals Web sites: A Webometric Study Fourth International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & Ninth COLLNET, Germany, Berlin
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
Paul Wouters, Zohreh Zahedi, Rodrigo Costas (2019) Social media metrics for new research evaluation ISBN: 978-3-030-02511-3
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

 • عضو هییت تحریریه فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش دانشگاه پیام نور (1399 - اکنون)
 • عضو هییت تحریریه مجله علم سنجی کاسپین دانشگاه علوم پزشکی بابل (1398 - اکنون)
 • مشاور علمی پروژه آلتمتریکس کتابخانه دانشگاه صنعتی دلفت هلند (1398 - اکنون)
 • عضو هییت تحریریه مجله بین المللی آلتمتریکس (به زبان انگلیسی) (1398 - اکنون)
 • عضو هییت اجرایی و برگزار کننده کنفرانس بین المللی آلتمتریکس (1398 - اکنون)
 • عضو هییت تحریریه و مشاور علمی پروژه متریکس تولکیت (1397 - اکنون)
 • پژوهشگر مرکز مطالعات علوم و فناوری دانشگاه لایدن هلند (1395 - اکنون)
 • سرپرست گروه مجموعه سازی انتشارات بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز (1385 - 1386)
بیشتر

آموزش های کاربردی

 • تدریس دوره تخصصی بین المللی شاخص های رسانه های اجتماعی و ارزشیابی پژوهش جهت متخصصان بین المللی در دا (1396 )
 • برگزاری دوره آموزشی تخصصی روشهای نوین دسترسی به اطلاعات الکترونیکی در وب جهت کتابداران شاغل در کتابخ (1388 )
 • برگزاری دوره آموزشی پودمانی آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت کتابداران شاغل در کتابخانه های ع (1387 )
 • برگزاری کارگاه آموزشی رفتارهای اطلاع یابی جهت دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس (1388 )
 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ابزارهای اینترنت جهت دانشجویان دانشگاه خلیج فارس (1386 )
 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با موتورهای جستجو و پست الکترونیکی جهت دانشجویان دانشگاه خلیج فارس (1387 )
بیشتر