هسته پژوهش و فناوری مطالعات داده های رسانه های اجتماعی

خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری مطالعات ...

(Social Media Data Studies (SMDS))


تاریخ تصویب : 22-04-1400

دبیر هسته پژوهش و فناوری : زهره زاهدی

-


محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :
- بستري جهت انجام پژوهش هاي نظري و كاربردي در سطوح ملي و بين المللي در زمينه داده هاي رسانه هاي اجتماعي - مطالعه عميق و تجزيه و تحليل و تفسير داده ها، روابط و تعاملات بين رسانه هاي اجتماعي و موجوديت هاي علمي، ماهيت ارتباطات علمي جديد، تاثيرات علمي و اجتماعي پژوهش، رويت پذيري علم، درك عموم از علم، شاخص هاي باز، و سواد شاخص ها - مشاركت بين المللي، ارايه خدمات آموزشي، مشاوره تخصصي و كار آفريني از طريق ارايه خدمات به مراكز دانشگاهي و صنعتي در سطوح ملي و بين المللي


برنامه واحد پژوهش و فناوری :
عمده تحقيقات هسته پژوهشي بر محور مطالعات ماهيت ارتباطات علمي جديد، تاثيرات علمي و اجتماعي پژوهش، رويت پذيري علم، درك عموم از علم، شاخص هاي باز، و سواد شاخص ها به شرح زير استوار مي باشد: - توسعه چارچوب مطالعه و بررسي تاثيرات علمي و اجتماعي پژوهش براساس داده هاي حاصل از رسانه هاي اجتماعي - مطالعه و بررسي درك عموم از علم از منظر داده هاي رسانه هاي اجتماعي - ارتباطات علمي وب پايه: تعيين گونه شناسي كاربران و فعاليت هاي آنها در در توزيع و به اشتراك گذاري علوم در پلتفرم هاي مختلف رسانه هاي اجتماعي - رويت پذيري علوم در رسانه هاي اجتماعي: راهكارها و پيشنهادات - شاخص هاي باز و نقش آنها در سنجش علم و فناوري - افزايش سواد شاخص ها : آگاهي رساني و ارائه پيشنهادات در خصوص شاخص هاي پژوهشي


نام:  زهره زاهدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خليج فارس بوشهر
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
نام:  زهرا يوسفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
نام:  نيكلاس رابينسون گارسيا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  رودريگو كوستاس
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  پيترز ايزابلا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  مايك سل ول
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  ژيچائو فنگ
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

لیست پژوهش‌های مشارکت‌کننده با این واحد :

پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!