11 آذر 1400
ابراهيم ستوده

ابراهیم ستوده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم شیلاتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی
تلفن: 09173740528
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي ماكروسكوپي و ميكروسكپي مراحل رسيدگي جنسي سياه ماهي (Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه شاپور، استان بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله محیط زیست جانوری
شناسه DOI
پژوهشگران عالی حسینی (نفر اول) ، زهره موسوی (نفر دوم) ، ابراهیم ستوده (نفر سوم) ، مهدی محمدی (نفر چهارم) ، اکبر عباس زاده (نفر پنجم)

چکیده

هدف این تحقیق بررسی ساختار میکروسکپی و ماکروسکپی تخمدان و بیضه سیاه ماهی Capoeta capoeta intermedia در مراحل مختلف رسیدگی جنسی بود. بدین منظور از آذر 1390 تا آذر 1391 تعداد 330 قطعه سیاه ماهی به صورت ماهیانه از رودخانه شاپور (استان بوشهر) صید و مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام زیست سنجی، ماهیان تشریح و گنادهای آنها خارج گردید. نمونه های گناد جدا شده در فرمالین 10 درصد فکیس شده و پس از تهیه مقاطع بافتی با استفاده از روش بافت شناسی کلاسیک رنگ آمیزی و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد بطور میانگین طول کل ماده ها 3/2±83/19 سانتیمتر، گستره وزن آن ها 38±4/93 گرم، طول کل نرها 2±85/19 سانتیمتر و وزن آنها 5/25±24/87 گرم می باشد. نسبت جنسی کل ماهی های ماده به نر در نمونه های صید شده 6/1 بدست آمد که اختلاف معنی داری بین جنس نر و ماده نشان داد (05/0>P). قطر تخمک از حداقل 6/406 میکرون در مرحله 2 رسیدگی جنسی تا حداکثر 9/2112 میکرون در مرحله 5 رسیدگی جنسی افزایش یافت. میانگین هم آوری مطلق و نسبی به ترتیب 6/2252 و 08/22 عدد تخمک محاسبه گردید. مراحل رسیدگی این ماهی با استفاده از بافت شناسی به 6 مرحله تقسیم بندی شد. بالاترین میزان فراوانی مرحله رسیدگی 4 و 5 جنسی از بهمن ماه تا خرداد ماه بدست آمد.